Andere verkeersdeelnemers

Airbags op de autoruit

Fietsers botsen aanmerkelijk anders dan voetgangers en een airbag op de voorruit van auto's bespaart jaarlijks 60 dodelijke en 1500 zwaargewonde fietsslachtoffers.

Vrachtverkeer

Sinds 1 januari 2003 is de dode hoekspiegel verplicht voor alle vrachtwagens. De Fietsersbond heeft hiervoor jaren gestreden.

Scooteroverlast

Bij de Fietsersbond komen steeds meer klachten binnen over overlast van scooters op fietspaden. Door het rijgedrag van scooterrijders voelen fietsers zich vaak onprettig.