CBF-erkenning

De Fietsersbond is een CBF-erkend goed doel. Dit betekent dat de Fietsersbond de strenge beoordeling door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft doorstaan. Een belangrijk criterium is dat van de geworven fondsen niet meer dan 25% aan wervingskosten besteed wordt. Verder moet het bestuur uit onafhankelijke personen bestaan. En voor een helder inzicht in de financiele gegevens moet elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag opstellen.

CBF Erkend

Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede doelen kijkt u op de site van het Centraal Bureau Fondsenwerving