Breda

Gepubliceerd op 17-06-2011. Laatste update op 22-11-2011.

Hieronder de motivatie zoals deze is ontvangen van de gemeente Breda. U kunt hieronder reageren op deze kandidaat en haar motivatie

 Breda Stadspark

Breda is al jaren consequent bezig met aandacht voor de fiets, op allerlei manieren:

  • Beleidsmatig, begin 2008 is de fietsnota “Fietsen, net zo makkelijk” door de gemeenteraad vastgesteld.
  • Infrastructuur: er worden jaarlijks nieuwe schakels aan het fietsnetwerk toegevoegd, bestaande situaties verbeterd, maatregelen op kruispunten, verkeerslichten. Daarnaast twee stallingen in de binnenstad toegevoegd bij de twee die er al waren en het stallen is gratis geworden.
  • Stimulering: regelmatig acties, promotie, voorlichting
  • Ook tijdens de crisis/bezuinigingen wordt er niet bezuinigd op het fietsbudget. In het collegeprogramma 2010 – 2014 is extra geld gereserveerd voor de fiets.

Breda fietspad haagse beemden