Goes

Gepubliceerd op 17-06-2011. Laatste update op 25-10-2011.

Hieronder de motivatie zoals deze is ontvangen van de gemeente Goes. U kunt hieronder reageren op deze kandidaat en haar motivatie.

In het nieuwe verkeersveiligheidsplan krijgt de fiets specifieke aandacht. Veiligheid is immers een randvoorwaarde om het fietsgebruik verder te laten groeien. En we leggen de lat hoog; nul vermijdbare slachtoffers. De Goese ambitie stopt niet bij verkeersveiligheid. We willen behoren tot de top drie van beste fietssteden. om dat een impuls te geven wordt dit jaar een fietsbeleidsplan opgesteld met als doel het fietsklimaat verder te verbeteren.