Over de verkiezing

De Fietsersbond organiseert voor de vierde maal de Fietsstad-verkiezing, dé kans voor gemeenten om te laten zien wat ze doen om het fietsklimaat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het is bij uitstek een positieve verkiezing, die gericht is op het tonen van de sterke kanten van de gemeenten en het communiceren van goede voorbeelden.

Inmiddels zijn uit alle kandidaten die zich aangemeld hebben vijf steden genomineerd. Iedereen krijgt de kans op een van deze gemeenten te stemmen en een mening te laten horen. De jury zal uiteindelijk de winnaar kiezen.

Bij de Fietsstad 2011 leggen we een extra accent op het thema ‘Onderweg naar school'. Kinderen mogen van hun ouders pas op steeds latere leeftijd zelfstandig fietsend deelnemen aan het verkeer. Volgens deskundigen is dit slecht voor hun motorische en geestelijke ontwikkeling. Toch is binnen drie decennia de leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar school fietsen gestegen van zes- naar ruim negenjarige leeftijd. Dit komt mede doordat ouders de schoolroute en schoolomgeving als onveilig ervaren. Om kinderen weer eerder zelfstandig mobiel te krijgen is het essentieel daarin grote verbeteringen aan te brengen.

Desondanks is en blijft de fiets voor de meeste kinderen in Nederland veruit het belangrijkste vervoermiddel. En juist de dagelijkse ritten naar en van school zijn voor kinderen bij uitstek geschikt om te oefenen met het zich (zelfstandig) op de fiets in het verkeer bewegen. Daarvoor zijn nodig veilige, plezierige fietsroutes naar school, autoluwe dan wel autovrije schoolomgevingen én goede mogelijkheden om bij school de fiets veilig te stallen. Het fietsnetwerk moet zo zijn ingericht kinderen én hun ouders zelf vinden dat het veilig, comfortabel en prettig is om te fietsen Om dat te bereiken is gericht beleid van de gemeente noodzakelijk.
Niet alleen de kinderen zullen profiteren van goede schoolroutes, ook voor andere fietsers in de gemeente zullen deze routes plezierig en uitnodigend zijn om (vaker) te fietsen.

Geschiedenis van de Fietsstad verkiezing
De Fietsstadverkiezing is van oudsher verbonden met het Fietsbalans onderzoek van de Fietsersbond. Op basis van de data van deze onderzoeken naar het fietsklimaat in 125 gemeenten werden eerder Veenendaal (2000), Groningen (2002) en Houten (2008) gekozen tot Fietsstad.