Beelden van de wijken Maastricht Noordoost

Gepubliceerd op 22-12-2010. Laatste update op 16-11-2011.

Hoe beleef je als fietser de wijken Noordoost? Hieronder worden met foto's en commentaar enkele zwakke en sterke punten in en om deze Maastrichtse wijken verduidelijkt. Zonder compleet te willen zijn.

De Kasteel Erensteinstraat midden door Nazareth moet onderdeel worden van een verbindende as door Nazareth en Limmel. Ook de wijkvoorzieningen liggen daar dan aan. 

Ruimtegebrek Erensteinstraa
Rijdende en stilstaande auto's nemen hier nu de ruimte in. Zo is de as niet aantrekkelijk om te fietsen of te lopen. Om de as geschikt te maken als schoolroute voor de gezamenlijke brede school die straks in Limmel wordt gebouwd moet er zeker iets gebeuren.

De Kasteel Schaloenstraat is al in 2010 opgeknapt. 

Kasteel Schaloenstraat
Er wordt niet op de rijbaan maar in vakken geparkeerd. De maat van de rijbaan is prima en het materiaal oogt vriendelijk. De straathoeken zijn vrij.

De Kasteel Hillenraadweg verbindt Nazareth met Wyckerpoort.

Kasteel Hillenraadweg
Het is een mooie strakke fietsverbinding door woongebied. Alleen is de straat nog niet voor 30 km/uur ingericht. De Fietsersbond noemt dit daarom een "grijze weg".

De verbinding van Nazareth met sportgebied Geusselt, Amby en het Heuvelland gaat onder de A2 door. Omdat de A2 wordt verbreed, wordt de onderdoorgang binnen enkele jaren langer. Omdat de activiteiten op de Geusselt toenemen zou ook de verkeersintensiteit kunnen toenemen. Het fietsbelang neemt zeker toe: het is de directe route naar het zwembad, sportvelden, Internationale school, Amby en het Heuvelland.

Tunnel Marathonweg
De omstandigheden voor fietsers zijn matig: aan de rechterkant moeten fietsers over een stoepje rijden en aan de linkerkant maken auto's die elkaar passeren gebruik van de fietsstrook.

De Voltastraat is geen straat maar een plein. Het behoort tot het nieuwe centrumgebied voor Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. Samen met de straten, huizen en winkels eromheen is het al fraai opgeknapt. 

C1000 Voltastraat
De fietsenrekken op het plein staan prima. Verder bewijst de foto dat de fiets in Noordoost betekenis heeft voor het winkelen (zie de fietstassen).

In het centrumgebied voor Wittevrouwenveld-Wyckerpoort ligt ook een schoolgebouw, kinderopvang en andere voorzieningen. Het terrein tussen de gebouwen werd in 2010 een buurtparkje.

Buurtpark Wittevrouwenveld
De autovrije omgeving van deze kindvoorzieningen is een goede zaak. Maar het fietsverbod is een gemiste kans. Juist hier kunnen de kleintjes het fietsen onder de knie krijgen zonder zich tussen het verkeer te begeven.

De Koning Clovisstraat is een beruchte doorsnijding van Wittevrouwenveld. Er zijn maatregelen genomen om de snelheid te beheersen, maar de vele auto's en het gebrek aan fietsruimte blijven een probleem. 

Koning Clovisstraat
Op deze drukke verkeersader zijn auto's en fietsers nauwelijks gescheiden. Het gebrek aan ruimte kan een belemmering zijn voor mensen die zich op de fiets onzeker voelen.

De Koning Clovisstraat is onderdeel van een belangrijke route voor middelbare scholieren (ROC Leeuwenborg, Bernard Lievegoedschool, Internationale school), studenten en werknemers (Randwyck). Basisscholieren zullen de straat eerder kruisen dan volgen. De meeste ruimte gaat naar de auto (rijbaan en parkeren), vervolgens naar groen (tuinen en bomen) en dan naar voetgangers. Voor fietsers resteren twee smalle strookjes.

OBS de Regenboog ligt in een autoluw gebied:

OBS De Regenboog in de sneeuw
Aan één kant van de school ligt een fraaie, lange, autoluwe fietsverbinding (Bergmansweg - Memorielaan). Maar ook valt op dat het vegen en strooien van schoolroutes kennelijk nog geen structureel beleid is.

Van alle routes in en om de wijken Noordoost heeft de Scharnerweg de meeste fietsers: dagelijks ongeveer 6800. Fietsers verzamelen zich er vooral om het spoor over te steken. Ze kruisen dan ook de A2.

Scharnerweg
Zoveel fietsers richting binnenstad? Dat vraagt om ruimte en prioriteit ten opzichte van andere verkeersrichtingen.

De Scharnerweg zelf heeft een scheidende werking voor de wijk Wyckerpoort, dat door de weg in een noordelijk en een zuidelijk deel is gesplitst.

Scharnerwegbarrière
Op dit punt ontbreekt niet alleen een fietsverbinding tussen Koningsplein en Oranjeplein, maar ook een fietsbare verbinding tussen de uitgang van de fietstunnel en het Sint Maartenscollege, Wyckerpoort noord en de achterliggende wijken.

Terug naar Maastricht NO