Weblog

Geen zoen- en zoefstroken maar kinderen op de fiets!

Gepubliceerd op 25-02-2013. Laatste update op 24-06-2013.

Parkeerproblemen en files bij basisscholen zijn een bron van stress voor ouders, aldus de Volkskrant van 19 februari, naar aanleiding van een bericht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP pleit in haar rapport 'Gezinnen Onderweg' voor een aparte parkeerstrook, de zoef- en zoenstrook.

Wijken voor de fiets neemt fietsklimaat in Amsterdam Nieuw-West onder de loep

Gepubliceerd op 17-04-2012. Laatste update op 27-02-2013.

Donderdag 26 april om 17:00 uur opent wethouder Ronald Mauer (Sport en Verkeer) de tentoonstelling: De Fietsvriendelijke Wijk. Dat sport en verkeer samen komen bij één wethouder geeft te denken. Onlangs verscheen al een aankondiging van de start van het project in het afdelingsblad van de de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond. (zie hieronder)

Overdwars door Utrecht-Noordwest

Gepubliceerd op 08-03-2012.

Fietsersbond-project Wijken voor de Fiets beschrijft verbeteringen voor het fietsklimaat

Checklist veilig fietsen naar school

Gepubliceerd op 16-01-2012. Laatste update op 29-09-2012.

Naast het schema veilige schoolomgeving is er nu ook de checklist velig fietsen naar school. Deze checklist is met name bedoeld voor directies en verkeerscommissies van scholen in het basisonderwijs. Verdeeld over 5 categoriën heeft Wijken voor de Fiets in totaal 25 criteria opgesteld, die kunnen bijdragen aan een fietsvriendelijke school(omgeving).

Wat weerhoudt veel allochtonen ervan om te fietsen?

Gepubliceerd op 22-06-2011. Laatste update op 11-01-2012.

In veel oudere wijken waar een groot deel van de bevolking van allochtone afkomst is, maken maar weinig bewoners gebruik van de fiets. Vaak wordt gedacht dat dit voortkomt uit het ontbreken van een 'fietscultuur': uit de opvatting dat fietsen niet hoort of uit een vermeende lage status van de fiets.

Maatjesproject: Samen fietsen naar de middelbare school

Gepubliceerd op 21-06-2011. Laatste update op 11-01-2012.

Op woensdag 25 mei en vrijdag 27 mei zijn de tieners van het maatjesproject Take 2 gaan fietsen met hun maatjes in het kader van het project Wijken voor de Fiets. De meeste tieners zijn naar hun toekomstige middelbare school gefietst. In de week ervoor hebben de koppels eerst uitgezocht welke route ze zouden gaan fietsen, via de site van de Fietsersbond. De scholen staan allemaal in een andere wijk en soms zelfs in een andere gemeente (Breukelen).

Prijswinnaars Utrechtse fotowedstrijd 'Mijn fiets en ik' bekend!

Gepubliceerd op 20-06-2011. Laatste update op 11-01-2012.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 23 juni zijn de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de Utrechtse fotowedstrijd 'Mijn fiets en ik'. De winnende foto's waren vooraf geselecteerd door een deskundige jury, bestaande uit journalist Ton van den Berg, fotograaf Bas de Meijer en raadslid Vincent Oldenborg.

Praat op 23 juni mee over het fietsklimaat in Utrecht-Noordwest

Gepubliceerd op 06-06-2011. Laatste update op 11-01-2012.

Fietsend door Zuilen / Ondiep denk ik aan...
Praat op 23 juni mee over het fietsklimaat in Utrecht-Noordwest

Waar denkt u aan tijdens uw fietstocht door Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd? Of dat ene stoplicht nu eens snel op groen springt? Aan die kuil in de weg, die laatst een lekke band opleverde? Die mooie route langs de Vecht? De Fietsersbond wil graag weten wat u beweegt om de fiets te pakken, en welke kansen en knelpunten u ziet om het fietsklimaat in Utrecht-Noordwest te verbeteren.

Verslag van de 1000-Poot-fietstocht door Utrecht-Noordwest

Gepubliceerd op 23-05-2011. Laatste update op 11-01-2012.

Onderstaand verslag werd ons toegestuurd door Buse, Romy en Monique, 3 van de tientallen kinderen die meededen aan de fietsactiviteiten in de vier beheerde speeltuinen:

"In de meivakantie hebben we allemaal dingen met fietsen gedaan. Op maandag zijn we met een groep gaan fietsen met allemaal een T-shirt aan zodat we goed opvielen in het verkeer. We gingen met kinderen en leiding fietsen van speeltuin naar speeltuin en we begonnen bij speeltuin de Duizendpoot.

Nota van aanbevelingen Dordrecht Wielwijk overhandigd aan wethouder Reynvaan

Gepubliceerd op 19-05-2011. Laatste update op 21-02-2012.

Fietsersbond-directeur Hugo van der Steenhoven heeft de nota van aanbevelingen overhandigd aan wethouder Reynvaan, in aanwezigheid van de Wielwijkse fietsclub.