Fietsendieven strenger gestraft

Gepubliceerd op 16-07-2009. Laatste update op 08-11-2011.

Amsterdam treedt harder op tegen fietsendieven
Notoire fietsendieven in Amsterdam moeten oppassen. Ze verdwijnen zo twee tot vier maanden in de cel. Dat zijn de nieuwe richtlijnen van de Amsterdamse rechtbank. Een verscherping van het fietsdiefstalbeleid in de hoofdstad dat navolging verdient.

‘Klopt het dat u zes maart 2003 een blauwe damesfiets gestolen heeft?', vraagt rechter Annemiek de Wit de van fietsdiefstal verdachte Antonio F.. ‘Mensen laten hun fiets achter en ik wilde hem gebruiken,' verdedigt hij zich. Drie dagen eerder heeft hij wel een fiets gestolen, bekent hij ‘om de onderdelen te verkopen.' En van een derde fiets, waarmee hij een maand later betrapt werd, dacht hij dat hij was weggegooid. Waarom zou hij hem dan niet meenemen?

Het is donderdagmiddag, 26 juni. Antonio F. is de eerste van een reeks van veertien fietsendieven die op één en dezelfde middag voor de rechter moeten verschijnen. Het Openbaar Ministerie van Amsterdam wil dieven duidelijk maken dat fietsdiefstal en heling niet langer geaccepteerd worden in de hoofdstad. De officier van justitie pleit daarom voor strengere straffen, vooral voor dieven die al meerdere keren zijn opgepakt. Hen moet twee tot vier maanden celstraf in het vooruitzicht gesteld worden.

‘Tot nu toe werden veelplegers meestal tot drie, hooguit vier weken celstraf veroordeeld conform een landelijke richtlijn,' weet parketvoorlichter Robert Meulenbroek. Wie voor het eerst betrapt wordt bij het stelen van een fiets, krijgt volgens deze richtlijn tweehonderd twintig euro boete, een tweede keer oppakken levert een taakstraf op van rond de zesendertig uur. Voor veelplegers pleit het Openbaar Ministerie van Amsterdam nu dus voor een hogere straf dan landelijk gebruikelijk is. Officier van justitie Cees Goes: ‘Wij willen een versnelling hoger gaan in de aanpak van fietsdiefstal.'Amsterdam loopt daarmee vooruit op de andere rechtbanken in de vier grote steden van Nederland. In Utrecht worden dieven die al vaker betrapt zijn op het stelen van een fiets één week per wiel veroordeeld, twee weken per fiets dus. Dat kan aardig oplopen, vooral voor dieven die een wagen vol laden. De junk die met één fiets van de straat geplukt wordt, komt er echter redelijk van af. Fietsendieven in Den Haag horen in overeenstemming met de landelijke richtlijn een eis van drie weken per fietsdiefstal. Is iemand al twintig keer opgepakt, dan kan de eis oplopen tot een maand per gestolen fiets. Ook de rechtbank van Rotterdam houdt zich aan de landelijke richtlijn van maximaal vier weken voor veelplegers.

De Amsterdamse rechtbank heeft vorig jaar vierhonderdtweeënzestig verdachte fietsendieven voorgeleid waarvan er driehonderd zijn veroordeeld. Zowel Utrecht als Rotterdam hebben geen idee hoe vaak het tot een veroordeling van fietsendieven komt. Mary Hallebeek van het Openbaar Ministerie Utrecht: ‘De politie is sinds vorig jaar actief bezig met de aanpak van kleine criminialiteit. We merken dat aan de toestroom van zaken. Fietsendieven zitten daar ook tussen, maar er is geen doelgericht beleid.' Wel hield de Utrechtse rechtbank tot nu toe een jaarlijkse themazitting fietsdiefstal waar ook helers berecht werden. Dit jaar gaat die zitting echter niet door. ‘Door de toename van kleine zaken die voor de rechter gebracht worden, is daar geen menskracht voor,' aldus Hallebeek. De extra aandacht die Utrecht met de themazittingen vestigde op fietsdiefstal, is daarmee verdwenen. Dat is jammer, juist nu een stad als Amsterdam zich inzet om de aanpak van fietsdiefstal duidelijk zichtbaar te maken.

‘Ondanks dat het veel voeten in de aarde heeft om meerdere mensen met hetzelfde delict op één zitting te brengen, willen we zulke zittingen in Amsterdam twee keer per jaar organiseren,' aldus parketvoorlichter Mastenbroek. Hij hoopt dat het strenger straffen van notoire fietsendieven in Amsterdam vruchten afwerpt en overgenomen wordt door de andere rechtbanken in Nederland.

Antonio F. wordt veroordeeld tot zes weken onvoorwaardelijke celstraf. Twee maanden vindt de rechter voor een eerste veroordeling te veel. Antonio is zichtbaar aangeslagen. Met gebogen hoofd verlaat hij de rechtszaal.

Jolinda van Hoogdalem
Vogelvrije fietser, september 2003