Fietsdiefstal: wat wil de Fietsersbond?

Gepubliceerd op 05-10-2011. Laatste update op 08-11-2011.

De Fietsersbond vindt dat de overheid meer moet doen om fietsdiefstal terug te dringen:

 • De ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie moeten het initiatief nemen om fietsdiefstal aanzienlijk terug te dringen.
 • Bij de politie moet de aanpak van fietsdiefstal een hogere prioriteit krijgen. 
 • Gemeenten moeten goede fietsenrekken plaatsen

In 2006 is de Stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal opgericht. In de stuurgroep zijn de fietsbranche, ministeries, verzekeraars, RDW, gemeenten, politie, openbaar ministerie en fietseigenaars vertegenwoordigd. De Fietsersbond zit, als grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland, in de stuurgroep. Kennis over fietsdiefstal wordt sinds 2008 verspreid door het Centrum Fietsdiefstal.

Het huidige kabinet had als doelstelling de fietsdiefstal met 100.000 terug te dringen. Volgens de cijfers is dat gelukt en bedroeg het aantal gestolen fietsen in 2008 653.000, tegen 965.000 in 2004, 909.000 in 2005, 763.000 in 2006 en 691.000 in 2007. Daarbij moet worden aangetekend dat het werkelijke aantal volgens de nieuwste statistische methode hoger is en in 2008 839.000 zou hebben bedragen.

De Fietsersbond komt op voor:

 • een verdere uitbouw  van het fietsdiefstalregister, waarin begin 2009 ruim 66.000 fietsen geregistreerd zijn;
 • realisatie van het wettelijk framenummer, gepland voor 2011, waardoor elke fiets die in Nederland wordt verkocht een uniek nummer heeft dat geregistreerd wordt;
 • aanpak van de diefstal met lopers;
 • het graveren van een uniek kenmerk wanneer fietsen geen unieke kenmerken (meer) hebben;
 • het aanschaffen van readers door de politie, waarmee snel gecontroleerd kan worden of een fiets als gestolen geregistreerd is;
 • aanpak  van heling.

De Fietsersbond adviseert:

 • zet je fiets altijd op slot, gebruik twee sloten en zet je fiets vast aan een object;
 • noteer de unieke kenmerken (chipnummer, framenummer) van je fiets;
 • doe altijd aangifte wanneer je fiets gestolen is;
 • koop nooit een gestolen fiets.