Fietsen in cijfers - 2

Gepubliceerd op 21-01-2011. Laatste update op 23-01-2013.

De informatie op deze pagina's is ook als PDF-document beschikbaar.
De grafieken zijn apart te downloaden.

Naar de vorige vragen

Hoe belangrijk is de fiets voor onze verplaatsingsbehoefte?

Voor de meeste motieven is de fiets een belangrijk vervoermiddel. De fiets is bijvoorbeeld goed voor de helft van de ritten naar school en universiteit, een kwart van de ritten naar het werk en ruim een kwart van de ritten naar de winkel.

 

10. Aandeel fiets in verplaatsingen
Motief Aandeel
Werk 25%
Zakelijk bezoek 11%
Diensten/Persoonlijke verzorging 18%
Winkelen/Boodschappen doen 28%
Onderwijs/Cursus volgen 50%
Visite/logeren 21%
Sociaal recreatief overig 31%
Toeren/Wandelen 16%
Overige 26%
Bron: MON 2007

 

Terug naar de vragen

Kan het fietsgebruik nog verder groeien?

De fiets concurreert vooral goed met andere vervoermiddelen op de kortere afstand. 70% van alle ritten is korter dan 7,5 kilometer. Van alle autoritten is meer dan 50% korter dan 7,5 kilometer. Dat is voor de meeste mensen minder dan een half uur fietsen. Een deel daarvan is dus zeker te vervangen door de fiets. Ook de grote verschillen in fietsgebruik tussen gemeenten laten zien dat er nog veel groei mogelijk is.

 

11. Aandeel verplaatsingen < 7,5 km
Totaal 70%
Fiets 70%
Autobestuurder 51%
Autopassagier 54%
Lopen 100%
BTM 42%
Trein 2%
Overig 60%
Bron: MON 2007

 

Terug naar de vragen

Hoe gezond en veilig is fietsen?

Diverse onderzoeken tonen aan dat voldoende bewegen het risico op gezondheidsklachten reduceert. Over langere termijn gaat het onder andere om 20-30% risicoreductie bij sterfte, ± 40% risicoreductie bij coronaire hartziekten, 20-25% risicoreductie bij een beroerte, ± 40% risicoreductie bij diabetes mellitus type 2 en 20-40% risicoreductie bij borstkanker. De korte termijn effecten zijn: minder kans op een depressie, verhoogde kwaliteit van leven, verbetering fitheid en vermindering van (ernstig) overgewicht. (Bron: VU) Fietsen is een prima manier van bewegen. En hoewel vooral in de steden een fietser wordt blootgesteld aan vuile lucht en de kans loopt op een ongeval, wegen de positieve gevolgen van fietsen daar ruim tegen op.

Af- en toename van de levensverwachting van fietsers in steden t.o.v. automobilist. Bron: IRAS - Universiteit Utrecht, 2010

De fiets is in Nederland een veilig vervoermiddel. Het risico om als fietser slachtoffer te worden van een ernstig ongeval is in Nederland het laagste in de wereld. Daarvoor zijn twee belangrijke verklaringen: de grote hoeveelheid fietsers en de aanleg van gescheiden infrastructuur voor fietsers (fietspaden). Mede door het ontbreken van kreukelzone of airbag is fietsen echter niet zonder risico. Een kwart van de dodelijke verkeerslachtoffers is een fietser en ruim 40% de helft van de ziekenhuisopnames door een verkeersongeval is een fietser. Tweederde van alle fietsongevallen is enkelzijdig en de helft daarvan wordt mede veroorzaakt door één of meer infrastructuurgerelateerde factoren (Bronnen: SWOV, RWS-DVS).

In gemeenten waar veel wordt gefietst is het risico van een (tweezijdig) ongeval met ernstig letsel voor de fietser substantieel lager dan in gemeenten waar weinig wordt gefietst.

Fietserletselrisico in steden Bron: RWS-DVS, MON, Fietsbalans-2

Terug naar de vragen

Hoe hoog zijn de uitgaven voor fietsinfrastructuur in Nederland?

Jaarlijks geven de Nederlandse overheden ruim 400 miljoen euro uit aan fietsinfrastructuur. Per afgelegde fietskilometer is dat net zoveel als in Vlaanderen en Denemarken. Die 400 miljoen is inclusief fietsparkeervoorzieningen en exploitatiekosten van stallingen, maar exclusief (het fietsaandeel van) inrichting van nieuwbouwgebieden en herinrichting en groot onderhoud van oude gebieden. (Bronnen: Fietsberaad, MON) Schatten we deze posten op 200 miljoen in, dan kost elke door een fietser afgelegde kilometer 4,3 cent. Dat is heel veel lager dan de overheidskosten van een afgelegde reizigerkilometer in het stad- en streekvervoer: alleen al voor het exploitatiedeel (dus exclusief haltes, busbanen en wegonderhoud) komt dat uit op 22 cent per afgelegde kilometer. (Bronnen: MON, NEA)

Terug naar de vragen

Hoeveel fietspaden zijn er in Nederland?

Volgens de laatste telling van het CBS uit 1996 had Nederland toen 17.075 kilometer fietspad en 1909 kilometer fietsstrook. Uit een analyse van de digitale kaarten van de Fietsersbond en Fietsrouteplanner blijkt dat er in Nederland momenteel zeker 29.000 kilometer fietspad* is en zeker 4700 kilometer weg voorzien is van fietsstroken.
Binnen de bebouwde kom rijdt een fietser gemiddeld op 50% van de ritafstand over een fietspad of fietsstrook en op 59% van de ritafstand over asfalt. (Bron: Fietsersbond Fietsbalans 2).
* Update: In Nederland ligt bijna 35.000 kilometer fietspad. Dit blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond aan de hand van gegevens uit de Fietsersbond Routeplanner. Dat is meer dan de eerdere schatting van 29.000 kilometer van de Fietsersbond uit 2009 en veel meer dan het laatste cijfer, 17.000 kilometer van het CBS uit 1996. Lees hier de details van deze cijfers

Wegvaktypen binnen de bebouwde kom. Bron: Fietsbalans 2
Verhardingssoorten binnen de bebouwde kom. Bron: Fietsbalans 2

Terug naar de vragen

Hoeveel fietsenrekken staan er in Nederland?

Over het aantal fietsenrekken in Nederland zijn geen cijfers beschikbaar. Alleen bij treinstations weten we hoeveel er staan: 84.500 bewaakt, 15.500 kluizen en tenminste 230.000 onbewaakt.(Bron: ProRail). Uit onderzoek van de Fietsersbond blijkt dat bij belangrijke bestemmingen voor fietsers vaak tekorten bestaan, vooral bij winkelgebieden, trein- en busstations, basisscholen, sportvelden en horecaconcentraties. Daarnaast heeft driekwart van de fietsparkeervoorzieningen geen (goed bereikbare) aanbindmogelijkheid om de fiets extra tegen diefstal te beschermen.

 

16. Fietsparkeren bij veelbezochte locaties
  onvoldoende
rekken
geen aanbind- mogelijkheid
Winkelgebieden
- Centraal winkelgebied
70%
93%
62%
45%
Trein- en busstations 80% 30%
Onderwijs
- Basisscholen
54%
70%
97%
97%
Sportvoorzieningen
- Sportvelden
49%
91%
54%
97%
Uitgaansgelegenheden
- Horecagebied/discotheek
52%
86%
60%
66%
Overige locaties 54% 70%
Totaal 62% 74%
Bron: Fietsbalans 2

 

Terug naar de vragen

Hoeveel fietsen zijn er in Nederland?

In Nederland zijn 18 miljoen fietsen. 13,5 Miljoen inwoners van 4 jaar en ouder (84%) bezit een fiets. Die 13,5 miljoen fietsbezitters bezitten dus gemiddeld 1,3 fietsen. Jaarlijks worden circa 1,3 miljoen nieuwe fietsen verkocht met een totale waarde van bijna 1 miljard euro. De helft daarvan is een gewone toer- of stadsfiets. De laatste jaren neemt de verkoop van elektrische fietsen spectaculair toe.

 

17. Aantal verkochte nieuwe fietsen naar categorie
  2009 2008 2007 2006 2005
Totaal (x1000) 1281 1337 1401 1322 1239
Stadsfiets 632 677 846 784 675
Hybride fietsen 205 224 141 197 206
Kinderfiets 172 183 227 201 207
Elektrische fiets 153 134 89 44 34
Bron: BOVAG-RAI, GFK Panel Services

 

Terug naar de vragen

Hoeveel fietsen worden er jaarlijks in Nederland gestolen?

Angst voor fietsdiefstal is een veelgenoemde reden voor automobilisten om op de korte afstand de auto te pakken. (Bron: CCV) Er bestaat grote onduidelijkheid over het aantal fietsdiefstallen per jaar. Dat komt vooral omdat lang niet van alle fietsdiefstallen aangifte wordt gedaan. Het CBS doet in twee verschillende onderzoeken schattingen van de werkelijke omvang van fietsdiefstal. Volgens de oude methode is fietsdiefstal gedaald van 909.000 in 2005 naar 541.000 in 2009. De nieuwe en betrouwbaardere methode komt met een veel hoger fietsdiefstalcijfer: in 2008 858.000 dat in 2009 met 4,5% is gestegen tot 897.000.

Terug naar de vragen

Hoe hard wordt er gefietst?

De meeste mensen fietsen in een tamelijk rustig tempo: tussen de 15 en 18 km per uur. Het kan uiteraard veel sneller. Het absolute wereldsnelheidsrecord fietsen (achter een auto als gangmaker) staat sinds 1995 op 269km/h op naam van de Nederlander Fred Rompelberg. Op een ligfiets heeft de Canadees Sam Whittingham in 2009 een snelheid gehaald van 133 km/u.

Terug naar de vragen

Regent het niet te vaak om te fietsen?

Volgens de statistieken van het KNMI regent het slechts 6,5% van de tijd. Hoe langer je buiten bent hoe groter uiteraard de kans dat je nat wordt van de regen. Wie een uur buiten is, heeft een kans variërend van 0,09 in mei tot 0,16 in december om nat te worden.

Terug naar de vragen

Tags: