Politiek

Als belangenorganisatie is de Fietsersbond vaak bezig om de fiets op de politieke agenda te krijgen, zowel lokaal als provinciaal en landelijk.

Verkiezingsbord bij fietspad