Jeugd en Onderwijs

Gepubliceerd op 08-09-2009. Laatste update op 23-01-2013.
Tags:

De Fietsersbond wil het fietsgebruik onder alle Nederlanders stimuleren en vraagt aandacht voor alle aspecten die daarbij belangrijk zijn. Voor kinderen gaat het dan om veilige schoolroutes, verkeerslessen, fietsenstallingen en voorlichting aan ouders en docenten. Maar ook nieuwe Nederlanders en ouderen kunnen vaak een steuntje in de rug gebruiken, zowel qua lessen, voorlichting als weginrichting.

Les- en voorlichtingsmaterialen:

  • Voortgezet fietsen
    Brochure van de Fietsersbond voor docenten in het voortgezet onderwijs.
  • Houd de Fiets
    Lespakket Houd de Fiets, over het voorkomen van fietsdiefstal.

Achtergrondinformatie:

  • Schema veilige schoolomgeving
    De veilige inrichting van de schoolomgeving wordt steeds belangrijker. Enerzijds om ongelukken te voorkomen, anderzijds om het fietsgebruik onder scholieren te stimuleren, zodat zij later zelfstandig naar het voortgezet onderwijs kunnen fietsen.