Hoe ziet een aansprakelijkheidsbrief eruit?

Gepubliceerd op 31-05-2010. Laatste update op 21-05-2013.

Voor een voorbeeldbrief met betrekking tot schade door gladheid kijk hier

Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen gemeente

Kinderkop, 14 november 1996
Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Kinderkop
Postbus 55
5555 XX Kinderkop

Betreft: schadevergoeding

Geacht college,

Woensdag 12 februari 1996 om 14.00 uur ben ik op het fietspad langs de Hoofdlaan, ter hoogte van huisnummer 12, gevallen doordat mijn voorwiel in een spleet tussen de fietspadtegels vast kwam te zitten. Hierdoor is mijn voorwiel en mijn broek beschadigd en heb ik schaafwonden aan mijn hand en elleboog opgelopen.

Op grond van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek houd ik u aansprakelijk voor alle door mij geleden en in de toekomst nog te lijden schade, zowel materieel als immaterieel. Het is overduidelijk dat het fietspad ronduit gevaarlijk is voor fietsers, omdat de spleten tussen de tegels breder zijn dan een fietsband van een race-fiets. Op de bijgevoegde foto's is dat goed te zien.
Mevrouw Janssen, die op nummer 12 woont, heeft me verteld dat dit voorjaar op dezelfde plek een andere fietser gevallen is. Mevrouw Janssen is overigens tevens getuige geweest van mijn val.

Tot op heden bedraagt de schade:
................

Reparatie van de fiets:
b.v. € 35,-
................

Nieuwe broek:
b.v. € 55,-
................

Totaal: 
b.v. € 90,-
................

 

Ik verzoek u dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op banknummer NL07INGB0000030255 van ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Piet Pietersen
Zijweg 12
5555 AA Kinderkop
Telefoon privé: 030 - 2562408
Telefoon werk: 030 - 7634995

C.C. Landelijk bureau en plaatselijke afdeling van de Fietsersbond