Wanneer schakel ik juridische hulp in?

Gepubliceerd op 31-05-2010. Laatste update op 27-01-2017.

Wanneer je naar de rechter stapt is het zonder meer aan te bevelen om professionele juridische hulp in te schakelen. Wanneer het schadebedrag meer dan 5.000 euro bedraagt is het zelfs verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat.

Enkele tips:

  • Wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je hier natuurlijk een beroep op doen. Het spreekt voor zich dat de afweging om een rechtszaak te beginnen dan makkelijker is. Sommige verzekeringen stellen wel een minimum schadebedrag voor de gang naar de rechter.
  • Als je lid bent van een vakbond, kun je meestal gebruik maken van de juridische ondersteuning van de bond.
  • Val je onder de inkomens- en vermogensgrens, dan kun je gebruik maken van gesubsidieerde rechtshulp. De eisen aan inkomen en vermogen zijn te vinden op www.rvr.org
  • Het eerste half uur van een gesprek met een advocaat of een Bureau Rechtshulp is gratis. De jurist kan dan een inschatting maken van je kansen. Als je geen recht hebt op gefinancierde rechtshulp, kan de advocaat of Bureau Rechtshulp je de uurtarieven mededelen.
  • Bij (ernstige) letselschade kun je het beste een advocaat inschakelen die aangesloten is bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade, deze advocaten treden uitsluitend op voor slachtoffers (www.asp-advocaten.nl)