ANBI

De Fietsersbond is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit heeft voordelen voor ons en voor u. Zo mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

De volledige gegevens van de Fietsersbond vind je hieronder:

Naam
Vereniging Fietsersbond

Doelstelling

De Fietsersbond wil:

  • de kwaliteit van het fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de voorzieningen voor de fiets, de veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets, en de dienstverlening aan de fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten;
  • meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) als in meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen).

RSIN/fiscaal nummer
4565095

Contactgegevens
Nicolaas Beetsstraat 2a 
3511 HE Utrecht

Bestuurssamenstelling
Te vinden op de pagina Organisatie

Beleidsplan

Jaarverslag

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten, een financiƫle verantwoording en een toelichting op het beloningsbeleid staan in de laatste versie van het jaarverslag.

Bezoldiging

Het bestuur van de Fietsersbond heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid wordt uitgegaan van de CAO Welzijn.
De Fietsersbond heeft betaalde medewerkers in dienst die werkzaam zijn op het landelijk bureau, activiteiten binnen de lokale afdelingen worden verricht op basis van vrijwilligheid. De bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.