CBF-keurmerk

De Fietsersbond heeft sinds september 2005 het CBF-Keurmerk, het keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. Dit betekent dat de Fietsersbond de strenge beoordeling door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft doorstaan. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld is dat van de geworven fondsen niet meer dan 25% aan wervingskosten besteed wordt. Verder moet het bestuur uit onafhankelijke personen bestaan. En voor een helder inzicht in de financiele gegevens moet elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag opstellen.

Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede
doelen: Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 0900-2025592 (35
eurocent p.m.) of www.cbf-keur.nl