Lokale afdelingen

Stoor jij je aan dat gevaarlijke kruispunt om de hoek? Vind je dat er te weinig fietsenstallingen zijn? Je kunt er zelf iets aan doen door je aan te melden bij de Fietsersbond in jouw gemeente. Het is leuk om te merken dat je samen jouw gemeente veiliger en leefbaarder kunt maken door een goed pleidooi voor een fietsstraat of met een deskundig advies over een oversteek.

Opgelost dankzij de FietsersbondDe Fietsersbond heeft behoefte aan allerlei soorten mensen. Mensen die knelpunten signaleren, linke fietspaaltjes bijvoorbeeld. Mensen die voor afdelingsblad en site schrijven. Mensen die anderen kunnen activeren om mee te doen aan acties. Mensen met bestuurservaring, met verkeerskundige belangstelling en mensen die in de gemeentelijke politiek goed kunnen lobbyen voor de belangen van fietsers.

Je kunt je aanmelden via het contactformulier. Na aanmelding wordt je gebeld of gemaild door de lokale of landelijke Fietsersbond.

Provincie

De Fietsersbond zoekt naast mensen voor de lokale afdelingen ook mensen die lobbywerk doen op provinciaal niveau. Je houdt je dan met iets andere onderwerpen bezig dan de lokale afdeling. Onder andere met het provinciale fietsnetwerk, provinciebrede fietseducatie, woon-werkverkeer met de fiets stimuleren en snelfietsroutes. Je onderhoudt daarvoor contacten met provinciale beleidsambtenaren en statenleden en worden daarbij ondersteund door het landelijk bureau.

De Fietsersbond is in bijna alle provincies actief, maar we kunnen versterking goed gebruiken. Heb je zin om actief te worden voor de Fietsersbond in jouw provincie? Mail ons op kaderondersteuning@Fietsersbond.nl of bel naar de Fietsersbond en vraag naar Kaderondersteuning: 030 -2918171.

Lancering Meldpunt Fietsersbond