Eenmalige en notariële schenking

Gepubliceerd op 04-01-2010. Laatste update op 17-01-2013.

Eénmalige gift
Wilt u ook prettiger fietsen? De Fietsersbond zet zich in voor méér en betere fietsvoorzieningen. In honderden plaatsen met talloze vrijwilligers. Daarbij is ook uw steun hard nodig! Daarom vragen wij u om een éénmalige gift. Alvast hartelijk dank voor uw steun!


Notariële schenking
Bij een notariële schenking verbindt u zich voor minimaal vijf jaar aan het geven van een vast bedrag. Notariële schenkingen zijn, in tegenstelling tot eenmalige schenkingen, volledig aftrekbaar bij de berekening van de inkomstenbelasting. De bij eenmalige schenkingen genoemde drempels en maximum grenzen zijn niet van toepassing. Afhankelijk van het voor u geldende tarief voor de inkomstenbelasting, kunt u tot 52% terugkrijgen van uw schenking aan de Fietsersbond.
U moet een notariële schenking bij de notaris vastleggen. Maar als u honderd euro per jaar of meer schenkt aan de Fietsersbond, zorgt de bond voor deze notariële akte zodat u deze onkosten niet heeft. U hoeft slechts de machtiging in te vullen en naar de Fietsersbond op te sturen, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. U ontvangt dan een schenkingsakte die u kunt gebruiken bij het invullen van het belastingformulier.
Voorbeelden en tarieven van de belasting bij Belasting betaalt mee.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over schenken aan de Fietsersbond, neem dan contact op met Rob Koese, medewerker marketing Fietsersbond, tel. 030-2918171.