Machtiging notariële schenking

Gepubliceerd op 04-01-2010. Laatste update op 17-04-2015.

Indien u honderd euro per jaar of meer schenkt aan de Fietsersbond, zorgt de Fietsersbond voor een notariële schenkingsakte. Hiermee is de schenking volledig aftrekbaar van de belasting.

Download bovenstaande formulieren, print ze uit, vul ze in en stuur ze samen met een kopie van een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart tweezijdig) van u en eventueel uw partner op naar: Fietsersbond, t.a.v. Rob Koese, Nicolaas Beetsstraat 2a, 3511 HE Utrecht.