Wat heeft de Fietsersbond bereikt?

Naast tienduizenden verbeteringen voor fietsers op lokaal niveau, bereikt de Fietsersbond ook het nodige op landelijk niveau.

2014

 • Het Fietsersbond Meldpunt ontvangt zijn 5000e klacht. 
 • De Fietsersbond Routeplanner heeft nu ook apps voor iPhone en Android-telefoons.
 • De Fietsersbond organiseert samen met wielerblad Soigneur in Rotterdam het allereerste Fietsfest, een festival om fietscultuur te vieren.
 • Al jaren lang voert de Fietsersbond actie tegen gevaarlijke paaltjes langs en op fietspaden. In april 2014 wordt in Amersfoort het 4000e paaltje verwijderd.
 • Kamerleden van SP, CDA en PvdA presenteren een speciale fiets- en wandelnota. De Fietsersbond mocht input leveren en is erg blij met deze nota.
 • Zwolle verdient de titel Fietsstad 2014. In de hoofdstad van Overijssel wordt het meest gefietst van heel Nederland en de voorzieningen zijn van een consequent hoog niveau. De Fietsersbond is er trots op dat Zwolle door de onafhankelijke jury is bekroond, want de lokale Fietsersbond-afdeling is erg actief.

2013

 • ToekomstagendaHet floppen van hogesnelheidstrein Fyra heeft voor fietsers een plezierig bijeffect. Mede door de inbreng van de Fietsersbond mag in de Intercity Brussel wel de fiets meegenomen worden.
 • Het Energieakkoord wordt gesloten, waarin groei van het fietsen officieel als doel is meegenomen. De Fietsersbond is partij in dit akkoord.
 • De Fietsersbond Routeplanner is geheel vernieuwd, en daardoor ook op tablets en mobiele telefoons toegankelijk.
 • Onder leiding van de Fietsersbond wordt de Toekomstagenda Snelfietsroutes opgesteld. Dit beleidsdocument voorziet in de aanleg van snelle routes voor woon-werkfietsers. De Tweede Kamer omarmt deze toekomstagenda.
 • De vier grote steden sturen een brief aan de minister dat zij de snorscooter naar de rijbaan willen verplaatsen. De Fietsersbond pleit hier al langer voor.

2012

 • Met de toevoeging van Groningen is de Fietsersbond Routeplanner landelijk. Ook kunnen fietsers hun route van Delfzijl tot Domburg nu plannen in het Engels. Daarnaast biedt de planner een overzicht van wegopbrekingen.
 • Een opmerkelijk succes in Amsterdam: na lang gehakketak tussen gemeente, stadsdeel en directie wordt mede dankzij druk van de Fietsersbond definitief gekozen om het fietspad onder het Rijksmuseum in ere te herstellen.
 • Het aantal kinderen dat omkomt bij het fietsen is historisch laag.
 • De Fietsersbond presenteert samen met TNO en de autoindustrie een fietsersairbag. Deze airbag kan bij auto's worden gemonteerd zodat fietsers minder letsel oplopen bij een aanrijding.
 • De Green Deal Fiets wordt gepresenteerd: zeven acties die het fietsgebruik in het woon-werkverkeer stimuleren als duurzaam alternatief voor de auto.

2011

 • De Fietsersbond Routeplanner is in het Duits en Fries beschikbaar. Ook worden de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg toegevoegd. 
 • Mede dankzij succesvolle lobby en een handtekeningenactie in Utrecht bereikt de Fietsersbond dat plannen om alleen nog betaald fietsparkeren aan te bieden bij Utrecht Centraal voorlopig de ijskast in gaan. De plannen bij Utrecht Centraal zouden als voorbeeld dienen voor andere stations in Nederland. 
 • SnorscootersFietsers hebben veel last van scooters die te hard rijden op fietspaden. De Fietsersbond voert actie om scooters van het fietspad te krijgen en aandacht te vragen voor de veroorzaakte overlast. Dat laatste lukt in ieder geval en in Amsterdam worden de eerste tests met scooters op de rijbaan uitgevoerd.
 • 's-Hertogenbosch wordt door de Fietsersbond uitgeroepen tot Fietsstad 2011.

2010

 • Vanaf 1 juli mag je ook een knipperlicht op je fiets hebben en hoef je dan niet je hand uit te steken. Voor ligfietsers is dit een hele verbetering.
 • Mede op verzoek van minister Eurlings doet de Fietsersbond onderzoek naar de gladheidsbestrijding voor fietsers door gemeenten. Die blijkt nogal te wensen over te laten. De Fietsersbond trekt in de zomer van 2010 alvast aan de bel, ruim op tijd voor gemeenten om maatregelen te nemen. Aan het eind van het jaar blijkt dat het aantal gewonden per sneeuwdag te zijn afgenomen van 117 naar 74.
 • De Fietsersbond bestaat 35 jaar en kan tegelijkertijd zijn 35.000ste lid verwelkomen. In tegenstelling tot andere ledenorganisaties groeit de Fietsersbond nog steeds. Dit is belangrijk om het belang van fietsen nog beter onder de aandacht te brengen.
 • De campagne Vriendelijk Verkeer gaat van start. Met deze campagne wil de Fietsersbond omgangsvormen in het verkeer op een positieve manier onder de aandacht brengen. 
 • De Fietsersbond brengt met succes de overlast van snorscooters op het fietspad onder de aandacht. Een oproep in ledenblad Vogelvrije Fietser levert honderden reacties op. Op 11 november werd het probleem besproken in de Tweede Kamer. De maatregelen die minister Schultz van Haegen in april 2011 voorstelt zijn volgens de Fietsersbond een stap in de goede richting.

2009

 • CrashtestOp initiatief van de Fietsersbond deed TNO in 2008 onderzoek naar botsvriendelijke auto’s. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat besluit in 2009 om de bevindingen verder uit te laten werken in samenwerking met een autofabrikant en een aantal andere Europese landen.
 • Minister Eurlings trekt 117 miljoen uit voor het tegengaan van barrières voor fietsers en voetgangers bij spoorwegen. De Fietsersbond lobbyde en voerde eerder verschillende acties voor het behoud van kleine veilige spoorwegovergangen en het oplossen van barrières.
 • Het kabinet stelt 20 miljoen euro extra beschikbaar voor verdere uitbreiding en verbetering van stationsstallingen.
 • De Fietsrouteplanner is een groot succes. Honderdduizenden bezoekers weten de weg te vinden naar deze makkelijke, flexibele routeplanner. Inmiddels zijn ook in de provincies Friesland, Drenthe, Flevoland en Gelderland routes te plannen. In 2011 hoopt de bond heel Nederland te bestrijken.
 • Het besluit is gevallen: de fietsenberging komt terug in bouwbesluit. In 2011 ligt het besluit bij de Tweede Kamer. De herinvoering vindt plaats met ingang van 2012.

2008

 • De OV-fiets blijkt een groot succes en gaat onder leiding van de NS verder.
 • Losse lampjes mogen ook. Een uitkomst voor fietsers in grote steden en jongeren die hun fiets vaak niet fatsoenlijk kunnen stallen, waardoor vaste verlichting snel stuk gaat.
 • Het Meldpunt Mijn Slechtste Fietspad heeft in drie jaar tijd meer dan 10.000 klachten binnengekregen. Het goede nieuws is dat dankzij het doorsturen van deze meldingen aan de wegbeheerders en de lobby van de lokale afdelingen inmiddels meer dan de helft daarvan is opgelost.
 • Het landelijk fietsdiefstalregister is eindelijk een feit. Met de invulling van deze langgekoesterde wens van de Fietsersbond hebben politie, handelaren en burgers nu een goed instrument om gestolen fietsen te herkennen en daardoor heling en steling tegen te gaan. Ook internetaangifte van fietsdiefstal is nu mogelijk.

2006-2009

 • De Fietsersbond opperde in 2006 het idee voor een nationaal Flitsfietspadenplan. In 2007 ondertekenen Fietsersbond, ministerie en lokale en regionale wegbeheerders een convenant om samen te werken aan snelle, comfortabele fietsroutes op een aantal file gevoelige trajecten. In 2009 zijn er onder de noemer Fiets Filevrij al een aantal gerealiseerd en weer nieuwe in de planning. Het project heeft een eigen website.

2006

 • Minister Donner schaft verplichte Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen voor de elektrisch ondersteunde fiets af, na gezamenlijke lobby van Fietsersbond en ouderenbonden.
 • Start Fietsbalans-2: Nieuwe versie van het onderzoek naar fietsvriendelijkheid van gemeenten.

2005

 • Fietsersbond start onder grote mediabelangstelling het digitale meldpunt Mijn Slechtste Fietspad. Na drie maanden zijn er al 5000 klachten binnengekomen.
 • Met financiële steun van de provincie Utrecht ontwikkelt de Fietsersbond de eerste digitale Fietsrouteplanner.
 • Fietsersbond voert samen met Federatie Blinden en Slechtzienden actie om fietsers te bewegen hun fiets niet op looproutes te parkeren.

2000-2004
Met een speciale meetfiets onderzoekt de Fietsersbond hoe fietsvriendelijk 120 gemeenten zijn. Dit onderzoek Fietsbalans stimuleert gemeenten tot een beter fietsbeleid.

2004
Fietsers kunnen van hun werkgever een belastingvrije fietsvergoeding krijgen van 18 cent per kilometer (voorheen was dat 5 cent)

2003

 • Per 1 januari zijn alle vrachtwagens verplicht om een extra spiegel te hebben waardoor de dode hoek kleiner wordt. De dode hoek, rechts naast de vrachtwagen, is erg gevaarlijk voor fietsers.
 • Proef met OV-fiets: makkelijk te huren fiets.
  Minister Netelenbos investeert 5 miljoen gulden in een proef met een makkelijk te huren fiets bij NS-stations (de OV-fiets), nadat de Fietsersbond hiervoor gelobbyd heeft.

Proef met OV-fiets: makkelijk te huren fiets. Illustratie: Wildvlees2001
Fietsers die van rechts komen worden niet langer uitgezonderd van de voorrangsregel 'verkeer van rechts gaat voor'.

2000
De Fietsersbond zorgt ervoor dat - ook in de toekomst - de vouwfiets gratis in de trein mee mag (de NS wilde hier een tarief voor invoeren).

1999
Binnen de bebouwde kom verhuizen brommers van het fietspad naar de rijbaan. Helaas maken nog steeds veel gemeenten een uitzondering op deze nieuwe regel.

Keurmerk fietsparkeurOp initiatief van de Fietsersbond wordt de stichting Fietsparkeur opgericht, een stichting die een keurmerk voor goede fietsenrekken uitgeeft. Het keurmerk spoort fabrikanten aan tot de productie van betere fietsenrekken.

1998
Minister Netelenbos trekt 460 miljoen gulden uit voor de modernisering van de stationsstallingen. De Fietsersbond had eerder in een onderzoek laten zien dat de kwaliteit van veel stallingen abominabel was.

1997
De Fietsersbond ENFB wint een rechtszaak tegen de gemeente Tilburg die in het centrum een stallingsverbod wil invoeren.

Foto: Marieke Uyldert1995
Staatssecretaris Vermeend van Financiën stimuleert de fiets van de baas met een fiscaal aantrekkelijke regeling voor het schenken van een fiets aan de werknemer die naar zijn werk fietst.

1993
Na een lobby van de Fietsersbond ENFB wijst de Tweede Kamer een voorstel af om automobilisten te verplichten ook overdag met de dimlichten aan te rijden. De Fietsersbond had er steeds op gewezen dat door een dergelijke maatregel alleen auto's zichtbaarder werden maar de fietsers en voetgangers om hen heen niet.

Tekenen voor de fiets verschijnt: het handboek voor een fietsvriendelijke infrastructuur voor gemeenteambtenaren. Veel ideeën van de Fietsersbond zijn erin verwerkt.

Fietsers rechtsaf vrij1991
In de herziening van het Verkeersreglement wordt toegestaan dat gemeenten onder het verkeerslicht een bordje hangen 'Fietsers rechtsaf vrij'. ENFB-ers hadden eerder zelf de verkeerslichten al met dergelijke stickers beplakt.

1990
De Fietsersbond voorkomt dat de NS onrendabele bewaakte stationsstallingen sluit.

1989
De Fietsersbond ENFB organiseert een ‘Grote belactie' omdat er in het verkeersbeleid te weinig aandacht is voor de fiets. De actie ondersteunt een lobby die tot gevolg heeft dat de overheid met een Masterplan Fiets (1991-1997) het fietsbeleid gaat stimuleren.

Beperking max. snelheid 1983
Het wordt wettelijk mogelijk om in woonwijken de maximumsnelheid te beperken tot 30 km/h. De eerste woonerven en verblijfsgebieden die hierdoor ontstaan, zijn het gevolg van de lobby van het ‘Komitee-50-is-te-veel' dat de ENFB samen met de Voetgangersvereniging en de pressiegroep Stop de Kindermoord in 1979 oprichtte.

1982
De ENFB organiseert een grote manifestatie ‘Fiets-en-trein-op-één-lijn' om te laten zien dat de combinatie van fiets en trein een prima alternatief is voor de auto. De ENFB pleit voor huurfietsen op stations en het (betaalbaar) meenemen van de fiets in de trein.

De Enige Echte Wielrijders Bond 1975
ENWB-ers protesteren tegen de fietsverwijderacties van de politie bij Utrecht CS.

Protesten tegen het afschaffen van het fietsvervoer door de NS zijn de aanleiding voor de oprichting van de Eerste, Enige, Echte Wielrijders Bond (ENWB) die later Fietsersbond ging heten.