Fietsdiefstal: daling met kanttekeningen

Gepubliceerd op 07-04-2009. Laatste update op 12-10-2011.

Het aantal gestolen fietsen is in 2008 in Nederland volgens de jaarlijkse veiligheidsmonitor opnieuw gedaald. Toch is er volgens de Fietsersbond geen reden tot een juichstemming.

Uit de vorige week verschenen Integrale Veiligheidsmonitor Rijk 2008 blijkt dat het aantal gestolen fietsen is gedaald van 691.000 in 2007 naar 653.000 in 2008. In 2006 bedroeg het aantal nog 763.000. Daarmee lijkt de kabinetsdoelstelling om de fietsdiefstal met 100.000 te verminderen dus behaald. Dat is een felicitatie waard aan het adres van minister Ter Horst.

Toch betekent de daling volgens de Fietsersbond allerminst dat de minister en de politie achterover kunnen gaan leunen. In de eerste plaats zit er in het cijfer van 653.000 gestolen fietsen een grote onzekerheidsmarge van 82.000. Dat betekent dat er in 2008 ook sprake geweest kan zijn van gelijkblijven of toename van de fietsdiefstal. In de tweede plaats is er vorig jaar ook gemeten met een nieuwe systematiek, die volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek meer betrouwbare resultaten oplevert. Volgens die nieuwe methode bedraagt het aantal gestolen fietsen in 2008 maar liefst 839.000, oftewel 28% meer dan volgens de oude telling. Het aantal gestolen fietsen zou volgens de nieuwe methode in de afgelopen jaren dus veel hoger zijn geweest dan steeds is aangenomen.

Positief is zonder mee wel dat de aangiftebereidheid volgens de monitor gestegen is van 29,1 naar 34,2%. Een aanzienlijke stijging, die in ieder geval gedeeltelijk te verklaren valt door de publiekscampagne die in 2008 is gevoerd.

Volgens de Fietsersbond blijft het keihard nodig om fietsdiefstal te blijven bestrijden. De bond adviseert fietsers om altijd twee sloten te gebruiken en in geval van diefstal altijd aangifte te doen.

Link: Integrale Veiligheidsmonitor 2008 (CBS)