Fietsersbond Meldpunt roept fietsers op obstakels te melden

Gepubliceerd op 11-11-2016.

Boomwortels, los liggende stoeptegels, grind en bladeren. Maar ook hobbels, gaten, spleten, glad wegdek, paaltjes en onlogische wegversmallingen. Allemaal obstakels die fietsers hinderen om zorgeloos van A naar B te fietsen. Naar schatting hebben 23.000 fietsongevallen per jaar (2011) te maken met gebrekkige of onduidelijke infrastructuur. Daarom start de Fietsersbond vandaag een actie om al deze obstakels in kaart te brengen.

Fietsers kunnen daarmee wat doen aan alle obstakels op hun route. Die stoeprand waar je steeds (bijna) onderuit gaat of dat paaltje dat ineens opduikt, kan gemeld worden op meldpunt.fietsersbond.nl. Deze problemen zijn door wegbeheerders vaak eenvoudig en snel op te lossen. Alle meldingen van problemen op het Fietsersbond Meldpunt gaan rechtstreeks naar de betreffende gemeenten. Lokaal actieve vrijwilligers van de bond zorgen voor extra druk bij gemeenten om iets aan de problemen te doen.

Ook goede ideeën om het fietsen in de gemeente veiliger en prettiger te maken, zijn welkom op het Meldpunt. Fietsers kunnen ook stemmen op ideeën en meldingen van anderen ondersteunen. Melden kan ook via de smartphone-app voor iPhone en Android.