Help gladheid te bestrijden. Vul de enquête in!

Gepubliceerd op 19-01-2017.


Bij de Fietsersbond komen regelmatig klachten, maar ook complimentjes, binnen over het strooi- en veegbeleid op fietsroutes. De Fietsersbond wil de gladheidsbestrijding op fietsroutes in verschillende gemeenten in kaart brengen. Doel is om de gemeenten zoveel mogelijk te helpen om de fietsroutes sneeuwvrij te houden en de gladheid te bestrijden.

Help gladheid te bestrijden. Vul de enquête in!