Nieuws

Mening van fietsers gevraagd

Geplaatst op:
11-09-2012

 

Utrecht, 11 september 2012

 

Fietsersbond start Nationaal Fietspanel

 

Steeds meer mensen fietsen. Dat betekent dat er meer en andere voorzieningen nodig zijn. Goede fietsroutes, bredere fietspaden, voldoende stallingen, wellicht andere types fietsen en accessoires. De Fietsersbond is benieuwd naar de wensen van al die verschillende fietsers en nodigt hen uit om deel te nemen aan het Nationaal Fietspanel. Niet alleen fietsfanaten of sportfietsers, maar iedereen die fietst.

 

Minder slachtoffers onder fietsende kinderen

Geplaatst op:
05-09-2012

Het aantal jongeren dat om het leven komt bij een fietsongeval is momenteel historisch laag.

Blauwdruk rotondes: voorrang voor fietsers in de bebouwde kom

Geplaatst op:
31-08-2012

De Fietsersbond is positief over het voornemen van minister Schultz van Haegen om rotondes volgens een standaard blauwdruk in te richten, mits dit ontwerp fietsers voldoende ruimte en veiligheid biedt. De minister kan dit bereiken door simpelweg de bestaande richtlijnen van kennisinstituut CROW toe te passen. Volgens deze richtlijnen hebben fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang, en buiten de bebouwde kom niet. Sommige gemeenten kiezen ervoor om fietsers ook binnen de bebouwde kom geen voorrang te geven. 

Bijna 35.000 km fietspad in Nederland

Geplaatst op:
28-08-2012

In Nederland ligt bijna 35.000 kilometer fietspad. Dit blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond aan de hand van gegevens uit de Fietsersbond Routeplanner. Dat is meer dan de eerdere schatting van 29.000 kilometer van de Fietsersbond uit 2009 en veel meer dan het laatste cijfer, 17.000 kilometer van het CBS uit 1996. 

Meer fiets, meer ruimte: symposium over een schaalsprong in het fietsbeleid

Geplaatst op:
28-08-2012

De fiets loopt tegen grenzen aan. Drukke routes waar ’s ochtends fietsfiles ontstaan, overvolle stationsstallingen en fietsers die elkaar dwars zitten op te smalle recreatieve fietsroutes. Terwijl de bijdrage van de fiets aan bereikbaarheid en stedelijke kwaliteit breed wordt onderkend, worden de ruimtelijke consequenties van diezelfde fiets maar mondjesmaat genomen. Welke ruimtelijke kansen en perspectieven ontstaan er als we groter denken over de fiets?

 

Fietsbeleid in verkiezingsprogramma's op een rij

Geplaatst op:
21-08-2012

De Fietsersbond bekeek de verkiezingsprogramma's en concludeert dat er veel aandacht voor de fiets is. Het wachten is op daden in het nieuwe regeeraccoord.

Fietsen is een zegen voor de gezondheid

Geplaatst op:
25-07-2012

Ter gelegenheid van de Olympische Spelen heeft het gezaghebbende medische tijdschrift ‘The Lancet’ een serie artikelen gepubliceerd over de gezondheidseffecten van te weinig bewegen. En die zijn niet mis: door bewegingsarmoede zijn wereldwijd 9 % van alle sterfgevallen voortijdig. Uiteraard overlijden mensen niet aan te weinig bewegen zelf, maar aan ziektes die daardoor ontstaan, zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte en borst- en darmkanker. Gemiddeld overlijden mensen hierdoor 0,68 jaar eerder.

Actie voor betere omgang tussen racefietsers en rustige fietsers

Geplaatst op:
23-07-2012

De Fietsersbond en het Verkeer- en Vervoersberaad Drenthe voeren samen de campagne Vriendelijkverkeer.nl in de vier weken rond de Fiets4daagse. Deze campagne heeft als doel dat verschillende verkeersdeelnemers meer rekening met elkaar houden, zodat het verkeer veiliger en plezieriger wordt. Speciale aandacht is er deze keer voor een betere en veiliger relatie tussen racefietsers en rustige recreatieve fietsers. Tijdens de start op 24 juli worden schilderingen op het fietspad onthuld en reageren verschillende experts, waaronder etiquettespecialiste Reinildis van Ditzhuyzen, op deze actie en de campagne.

Fietsers mogen weer onder het Rijksmuseum door!

Geplaatst op:
06-07-2012

Na jarenlang actievoeren werd op donderdag 5 juli een groot resultaat geboekt. Fietsers mogen vanaf 2013 weer door de passage onder het Rijksmuseum fietsen. Dat heeft de gemeenteraad van Amsterdam besloten. De Fietsersbond is erg blij met deze beslissing en feliciteert de Amsterdamse fietsers met de terugkeer van een prachtige fietsroute.

TeamAlert en Fietsersbond belonen goed fietsgedrag

Geplaatst op:
18-06-2012

Op woensdag 20 juni komt er een speciaal jongerenvoorlichtingsteam naar de binnenstad van Amsterdam.  TeamAlert, dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren, presenteert dan het nieuwe project ‘Drop it’. Met deze actie wil TeamAlert de kwetsbaarheid van jonge fietsers in het verkeer onder de aandacht brengen bij leeftijdsgenoten. Samen met de Fietsersbond roept TeamAlert fietsers ook op meer rekening met anderen te houden in het verkeer.