Nieuws

Fietsenstalling Den Haag Centraal moet weer langer open

Geplaatst op:
08-07-2011

NS heeft de openingstijden van de stationsstalling bij Den Haag Centraal voor abonnementshouders met maar liefst 33 uur per week bekort. De Fietsersbond vindt dat onacceptabel.

Fietsersbond pleit voor netwerk van snelfietsroutes in Zuid-Holland

Geplaatst op:
07-07-2011

De directeur van de Fietsersbond, Hugo van der Steenhoven en de gedeputeerde voor Mobiliteit in Zuid-Holland, Ingrid de Bondt hebben samen een fietstocht gemaakt langs delen van de snelfietsroutes Den Haag-Leiden. Tijdens de tocht heeft de Fietsersbond onder andere gepleit voor een netwerk van snelfietsroutes in de provincie.

Succes Fietsersbond: onderzoek duizenden extra plekken station Breda

Geplaatst op:
05-07-2011

In opdracht van de gemeente Breda en met instemming van ProRail en NS komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om bij het nieuwe station duizenden extra fietsparkeerplekken te realiseren aan de zuidzijde. Er waren 4400 plaatsen gepland, maar naar schatting zijn er in 2030 dubbel zoveel plekken nodig. Bovendien zijn de 4400 plaatsen vooral gepland aan de noordzijde, terwijl verreweg de meeste fietsers van de zuidkant komen. Een nieuwe voorziening voor duizenden extra plekken zal volgens ProRail 8 tot 12 miljoen euro kosten.

Actieplan fietsparkeren bij stations onvoldoende

Geplaatst op:
30-06-2011

Fietsersbond vreest grote problemen rond stations grote steden
De Fietsersbond is verheugd dat minister Schultz op 28 juni 2011 een Actieplan Fietsparkeren bij stations heeft gepubliceerd. Het actieplan is nodig om capaciteitstekorten in te halen en om een vernieuwende aanpak bij de grotere stations mogelijk te maken. De inhoud van het actieplan is echter op onderdelen onvoldoende.

Uniek fietsexamen in Roermond

Geplaatst op:
29-06-2011

Op 30 juni doen 508 zevende en achtste groepers hun fietsexamen in Roermond. Ze worden echter niet beoordeeld door de ouders van de leerlingen zoals andere jaren, maar door leerlingen van de derde klas van de MAVO. Het project is een initiatief van de Fietsersbond en wordt uitgevoerd in het kader van de maatschappelijke stage.

Fiets gratis mee in Friese trein in juli en augustus

Geplaatst op:
29-06-2011

In juli en augustus kunnen reizigers in de treinen Leeuwarden – Sneek/Stavoren en Leeuwarden – Harlingen Haven gratis hun fiets meenemen. Fryslân heeft hiermee de primeur, op initiatief van de Fietsersbond.

Achttien kandidaten voor titel Fietsstad 2011

Geplaatst op:
23-06-2011

Achttien gemeenten dingen dit jaar mee naar de titel Fietsstad 2011. Deze verkiezing van de Fietsersbond vindt voor de vierde keer plaats. De achttien gekandideerde gemeenten hebben zich zelf aangemeld met een motivatie. De kandidaat-steden worden beoordeeld op de belangrijkste fietsroutes naar winkels, stations, sportvoorzieningen enzovoort, maar ook op een speciaal thema "Onderweg naar school". Het gaat daarbij om de schoolomgeving maar ook om de routes er naar toe.

'Beter benutten' en de snelfietsroutes

Geplaatst op:
21-06-2011

Donderdag bespreekt de Tweede Kamer de filebestrijding het onlangs gepubliceerde programma Beter Benutten. In het programma voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur komt de fiets expliciet aan de orde. Het Rijk lijkt echter niet meer mee te willen betalen aan de regionale snelfietsroutes.

Kandidaten

Geplaatst op:
20-06-2011

Er zijn achttien kandidaten voor de titel Fietsstad 2011. Deze verkiezing van de Fietsersbond vindt voor de vierde keer plaats. De achttien gekandideerde gemeenten hebben zich zelf aangemeld met een motivatie. De kandidaat-steden worden beoordeeld op de belangrijkste fietsroutes naar winkels, stations, sportvoorzieningen enzovoort, maar ook op een speciaal thema “Onderweg naar school”. Het gaat daarbij om de schoolomgeving maar ook om de routes er naar toe.

Fietsman zet uw wijk in beweging

Geplaatst op:
20-06-2011

"Doe de fietstoss!" Misschien heeft u deze tekst al een keer gehoord. Dan bent u Fietsman tegen het lijf gelopen of gefietst. Misschien ook wel niet maar dat komt dan wellicht nog wel. Want Fietsman reist in juni het hele land af om zijn boodschap te verkondigen; doe de fietstoss! In het bijzonder in juni aangezien hij u wil wijzen op de wijkactie die eind juni plaatsvindt.