Nieuws

Gratis stallen bij Utrecht CS moet mogelijk blijven

Geplaatst op:
02-10-2011

Gratis je fiets stallen wordt moeilijk of zelfs onmogelijk als de gemeente Utrecht, NS en Prorail hun huidige plannen voor het nieuwe stationsgebied voortzetten. Bovendien zullen de 22.000 geplande plekken niet voldoende zijn om aan de vraag te voldoen. Dit is te lezen in het vandaag uitgekomen rapport Fietsparkeren in het nieuwe stationsgebied van de lokale afdeling van de Fietsersbond in Utrecht. Dinsdagavond is er een raadsinformatieavond over de Utrechtse plannen. Hier kunnen burgers en organisaties hun mening over de plannen geven.

Bereidheid tot beter verkeersgedrag gegroeid

Geplaatst op:
27-09-2011

De Fietsersbond voert vanaf 2009 de campagne Vriendelijkverkeer.nl. Met deze campagne wil de Fietsersbond bereiken dat verschillende verkeersdeelnemers, ook fietsers, meer rekening met elkaar houden in het verkeer. Hierdoor kan het verkeer veiliger en plezieriger worden. De bond liet dit jaar door Perspective onderzoeken wat mensen van de campagne vinden en hoe de verschillende verkeersdeelnemers denken over verkeersgedrag.

Fietsen is veel gezonder dan we denken, ook in de stad

Geplaatst op:
26-09-2011

De Volkskrant berichtte op 26 september dat ‘fietsen lang niet zo gezond is als we denken'. De krant baseerde dit bericht op een studie van hoogleraar Grigg over longziekten. Grigg keek wel naar de nadelen van fietsen, maar niet naar de gezondheidsvoordelen.

 

Overheid moet ingrijpen tegen opgevoerde snorscooters

Geplaatst op:
21-09-2011

Afgelopen zaterdag besteedde het tv-programma Kassa aandacht aan de snorscooters. Uit de uitzending bleek dat het heel eenvoudig is om een opgevoerde snorscooter te kopen (bekijk het fragment hier). Zonder problemen werd de snelheidsbegrenzer verhoogd van 25 km/h naar 40, 50, 60 en zelfs 70 km/h. Niet zo gek, dat bij metingen blijkt dat 95 % van de snorfietsen te hard rijdt en de meeste veel te hard.

Verkeerswethouders houden spreekuur voor kinderen

Geplaatst op:
19-09-2011

De wethouders verkeer van de genomineerde gemeenten voor de titel ‘Fietsstad 2011' houden spreekuur voor kinderen. De kinderen kunnen tijdens deze spreekuren hun ervaringen met fietsen naar school en hun ideeën om dat nog veiliger en leuker te maken, delen met de wethouder.

Rûteplenner fan it Fytsersbûn no ek yn ’t Frysk

Geplaatst op:
16-09-2011

De digitale Fytsrûteplenner fan it Fytsersbûn kin fan hjoed ôf rieplachtsje wurde yn it Frysk. De ynwenners fan Fryslân, mar ek Friezen om utens, kinne harren fytsrûtes yn 'e provinsje en dêrbûten yn harren eigen Taal plenne.

Tweede Kamer: harder optreden tegen scooteroverlast

Geplaatst op:
12-09-2011

De vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer besprak in een Algemeen Overleg op 8 september de brief van minister Schultz van april over de aanpak van overlast van snorfietsen. Duidelijk werd dat de Kamer de minister steunt in het aanpakken van de overlast en er ook een schepje bovenop wil doen.

‘s-Hertogenbosch beste stallinghouder 2011

Geplaatst op:
08-09-2011

Dit jaar is de NS Fietsenstalling van 's-Hertogenbosch verkozen als fietsenstalling met de beste service van 2011 door klanten van OV-fiets in een onderzoek van de Fietsersbond. De OV-fietsers hebben de fietsenstallingen beoordeeld op service, vriendelijkheid en snelheid van afhandeling. Klanten van OV-fiets huren op meerdere plaatsen OV-fietsen en kunnen daarom goed beoordelen wie de beste service verleent. De stallinghouder Peter van Deursen en zijn medewerkers in Den Bosch bleken het meest klantvriendelijk.

Fietsrouteplanner Groningen: vrijwilligers gezocht

Geplaatst op:
08-09-2011

De Fietsersbond start in samenwerking met de provincie Groningen met de bouw van de digitale fietsrouteplanner voor de provincie Groningen. Groningen is de laatste schakel om de fietsrouteplanner van de Fietsersbond landelijk dekkend te maken. In het voorjaar van 2012 kunnen fietsers al hun fietsroutes door Nederland digitaal plannen. Deze unieke fietsrouteplanner komt tot stand met inbreng van meer dan duizend ervaren fietsers uit alle delen van Nederland.

Evaluatie subsidieregeling Fietsersbond zeer positief

Geplaatst op:
06-09-2011

In de Subsidieregeling vereniging Fietsersbond 2007 is vastgelegd dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu jaarlijks subsidie verstrekt aan de vereniging Fietsersbond. De subsidieregeling loopt af in 2011 en daarom heeft XTNT Experts in Traffic and Transport in opdracht van het ministerie een evaluatiestudie uitgevoerd naar de doeltreffendheid en effecten van de subsidieregeling in de praktijk.