Nieuws

Fietsersbond: meld gladde fietspaden!

Geplaatst op:
27-12-2014

De Fietsersbond roept fietsers op om niet gestrooide of geveegde gladde fietspaden te melden op www.fietsersbond.nl/meldpunt. De Fietsersbond zal gemeenten die het niet zo nauw nemen met de gladheidsbestrijding op fietspaden, dringend verzoeken om de rest van de winter beter hun best te doen. Via de lokale afdelingen van de Fietsersbond verzamelt de bond ook complimenten over gemeenten met een zeer goede gladheidsbestrijding op fietsroutes. Om de goede voorbeelden in het zonnetje te zetten zal de bond later deze winter vergulde vegers uitdelen.

Geen Kamermeerderheid voor de maatregel ‘Snorscooters naar de rijbaan’

Geplaatst op:
18-12-2014

De Fietsersbond, Milieudefensie en Natuur & Milieu betreuren het dat er geen meerderheid in de Tweede Kamer is voor de maatregel ‘Snorscooter naar de rijbaan’ in Amsterdam. Ook het Longfonds ondersteunde de maatregel. Een Kamermeerderheid negeert hiermee de dringende wens van het voltallige Amsterdamse college, de toestemming van de Minister en het brede draagvlak onder fietsers voor de maatregel. Bijna 12.000 mensen ondertekenden een petitie en velen stuurden hun vaak heftige ervaringen op naar www.scooteroverlast.nl. ‘Dit is een klap in het gezicht voor iedereen die zich wilde inzetten voor de veiligheid, de gezondheid en het plezier van fietsers’, aldus Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond. De bond strijdt al vier jaar op allerlei manieren voor een oplossing voor de toenemende scooteroverlast op de fietspaden.

Velo-City 2017 naar Arnhem-Nijmegen

Geplaatst op:
18-12-2014

Gistermiddag werd bekend dat de Stadsregio Arnhem-Nijmegen de grote internationale fietsconferentie Velo-city in 2017 mag organiseren. De Fietsersbond feliciteert Arnhem-Nijmegen en is verheugd dat Velo-city voor het eerst sinds 2000 weer in Nederland wordt gehouden. Voor mee informatie zie dit persbericht: link

Recht op schone lucht voor fietsers

Geplaatst op:
16-12-2014

De Europese Commissie wil af van de Europese maatregelen om de Europese luchtkwaliteit te verbeteren. Eurocommissaris Frans Timmermans is van mening dat schone lucht geen Europese prioriteit is en dat de bestaande regels overbodig zijn. Een vernieuwd pakket aan maatregelen staat daarom op de tocht.

Ouderen veilig op weg met eerste intelligente fiets en strooirouteplanner

Geplaatst op:
15-12-2014

Voor fietsers komt innovatieve techniek binnen handbereik die ze waarschuwt voor gevaarlijke situaties, zoals paaltjes en inhalende fietsers. Vandaag is in aanwezigheid van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) voor het eerst een buitenrit gemaakt op de allereerste ‘intelligente fiets’ die waarschuwt voor deze gevaarlijke situaties. Daarnaast lanceerde minister Schultz vandaag de ‘strooirouteplanner’, die glijpartijen kan helpen voorkomen door te laten zien waar gestrooid wordt.

Fietsersbond: stop verwijderacties fietsen

Geplaatst op:
10-12-2014

De Fietsersbond roept gemeenten op te stoppen met het wegknippen van goede fietsen, zolang er niet genoeg fietsparkeerplaatsen zijn. Dit meldt de bond naar aanleiding van een artikel in het AD vandaag. Uit onderzoek van deze krant in de twintig grootste steden blijkt, dat er in 2013 152.000 fietsen zijn weggeknipt. Een groei van 26 procent ten opzichte van 2012. De Fietsersbond adviseert gemeenten om alleen weesfietsen en wrakken weg te halen en fietsen die daadwerkelijk hinder en gevaar veroorzaken. "Dat ruimt ook stevig op en daarmee creëer je ruimte voor fietsen die wél worden gebruikt",  aldus Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond. "De kosten van het wegknippen en opslaan van goede fietsen zijn aanzienlijk.  Dat geld kunnen gemeenten beter besteden aan meer fietsparkeervoorzieningen."

Fietsersbond pleit voor snelheidsregistratie motorvoertuigen

Geplaatst op:
27-11-2014

De Fietsersbond pleit voor het automatisch registreren van de gereden snelheid door auto's en motorvoertuigen. Deze geregistreerde snelheid kan van nut zijn bij de beoordeling van oorzaken van aanrijdingen. Directe aanleiding voor dit pleidooi is de uitspraak van de rechtbank Roermond afgelopen vrijdag, waarin een automobilist slechts een taakstraf kreeg nadat hij drie fietsers doodgereden had. Hoewel er allerlei aanwijzingen waren dat de automobilist veel te hard gereden had (en daarom uit de bocht vloog), kon dat naar het oordeel van de Rechtbank niet onomstotelijk vastgesteld worden.

Oplossing nodig voor verdwijnen onbewaakte overwegen

Geplaatst op:
27-11-2014

Belangenorganisaties ANWB, Fietsersbond, KNHS, Fietsplatform, Wandelnet en NOC*NSF hebben in een brief de Tweede Kamer verzocht om op korte termijn met een oplossing te komen voor het verdwijnen van 100 onbewaakte spoorwegovergangen.

Fietsersbond slankt af en vernieuwt

Geplaatst op:
21-11-2014

De Fietsersbond gaat in 2015 reorganiseren. Met name op het landelijk bureau in Utrecht zullen we het werk met minder mensen moeten gaan doen en dus de komende maanden afscheid nemen van een aantal zeer gewaardeerde collega’s. Dat betreuren wij zeer. 

Help fietspaden veiliger maken

Geplaatst op:
21-11-2014

Jaarlijks zijn 45.000 fietsers slachtoffer van eenzijdige ongevallen. Dat zijn ongevallen waarbij geen andere verkeersdeelnemer, ‘botspartner’, betrokken is. De Fietsersbond is daarom, samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Royal HaskoningDHV, op zoek naar maatregelen die het risico op dergelijke ongevallen kunnen verkleinen. 
Uit een eerste enquête bleek dat fietsers de fietspaden te smal en de randen slecht zichtbaar vinden. Uit beelden van het eerste onderzoek bleek ook dat fietsers de ideale lijn zochten en niet op hun eigen kant van het fietspad bleven. In een drietal pilots in Sneek, Cothen en Kampen zijn vervolgens de fietspaden verbreed, de belijningen verbeterd en de bermen aangepakt. Soms met kunstgras, soms met een betonnen rand langs het fietspad. De pilots staan model voor veel 2-richtingen fietspaden in Nederland.