Nieuws

Grote bakfietsentest van de Fietsersbond

Geplaatst op:
04-10-2013

Bakfiets.nl en Urban Arrow (elektrische bakfiets) winnaars

Er komen steeds meer bakfietsmodellen op de markt. Daarom onderwierp TestKees van de Fietsersbond deze zomer, samen met ouders en kinderen, negen bakfietsen aan een uitgebreide gebruikerstest. Vier daarvan hebben een elektrische hulpmotor.

Almere, Eindhoven, Enschede, Velsen en Zwolle genomineerd voor Fietsstad 2014

Geplaatst op:
03-10-2013

De Fietsersbond heeft op 3 oktober 2013 bekend gemaakt welke vijf gemeenten genomineerd zijn voor de titel Fietsstad 2014. Het zijn de gemeenten Almere, Eindhoven, Enschede, Velsen en Zwolle. Deze steden nemen het de komende maanden tegen elkaar op in de verkiezing, die op 8 mei 2014 wordt besloten met een feestelijke uitreiking.

Geen verliezers

Fietsersbond, provincie en politici testen fietsroutes in Gelderland

Geplaatst op:
25-09-2013

Vrijdag 27 september rijden actieve leden van de Fietsersbond, lokale politici, ambtenaren en vertegenwoordigers van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) de fietstocht ‘Ervaar Ede op de fiets’. Doel van deze tocht is een inventarisatie van een aantal veilige en onveilige plekken in de gemeente.  Conny Bieze, gedeputeerde mobiliteit en economie bij de provincie Gelderland en voorzitter van het ROVG, lost om 16.30 uur het startschot. In mei 2013 werd Gelderland door de website Fietsen.123.nl voor de tweede keer op rij gekozen tot Fietsprovincie van het jaar. Ook het ROVG heeft 2013 tot ‘Jaar van de fietser’ uitgeroepen en organiseert dit jaar samen met de Fietsersbond in veel gemeenten onder andere extra e-bike trainingen voor senioren.

Minister Schultz ontvangt Toekomstagenda Snelfietsroutes

Geplaatst op:
20-09-2013

Op dinsdag 24 september presenteert Fietsfilevrij de Toekomstagenda Snelfietsroutes in Nieuwspoort in Den Haag. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ontvangt uit handen van Hugo van der Steenhoven, directeur Fietsersbond, en Ingrid de Bondt, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, de Toekomstagenda, waarin een landelijk dekkend netwerk van 675 kilometer nieuwe snelfietsroutes staat beschreven.

Gedrag jeugd t.o.v. fietsende ouderen centraal bij nieuwe campagne in Drenthe

Geplaatst op:
09-09-2013

Het gedrag van jongeren ten opzichte van fietsende ouderen staat centraal bij de aftrap van de campagne vriendelijk verkeer 2013 in Drenthe. Van welk gedrag hebben fietsende ouderen last in het verkeer? Op verzoek van de Fietsersbond hebben studenten communicatie van de Noordelijke Hogeschool oudere fietsers daarover geënquêteerd. Voor de vier belangrijkste thema’s hebben de studenten campagnemiddelen ontwikkeld.

Energieakkoord: forse groei fietsverkeer nodig!

Geplaatst op:
28-08-2013

Voor eind 2014 bevorderen VNG in samenwerking met ANWB, Fietsersbond en NS dat regionale afspraken worden gemaakt om het aandeel van schone tweewielers in verplaatsingen te verhogen naar 35 procent in 2030 (2011: 26%).

Geen wettelijk verplicht framenummer voor fietsen – Fietsersbond teleurgesteld

Geplaatst op:
26-08-2013

Op 21 augustus maakte minister Schultz bekend dat er geen wettelijk verplicht framenummer voor fietsen komt. De Fietsersbond is teleurgesteld over dit besluit, waarmee de minister terugkomt op een voornemen van minister Ter Horst uit 2008.

Maatschappelijke organisaties pleiten voor verkoopverbod vervuilende snorscooter

Geplaatst op:
06-08-2013

De verkoop van de huidige snorscooter met verbrandingsmotor moet zo snel mogelijk worden verboden vanwege de hoge uitstoot van fijnstof en gevaar voor de verkeersveiligheid. Wie toch meer vervoersgemak wil, kan beter de e-bike pakken als schoon en veilig alternatief. Hiervoor pleiten de Fietsersbond, Natuur & Milieu en Milieudefensie. Ook het Longfonds vindt de emissie van snorscooters op de fietspaden vanuit gezondheidsoogpunt onverantwoord.

19 gemeenten willen Fietsstad 2014 worden

Geplaatst op:
26-07-2013

Negentien gemeenten hebben zich bij de Fietsersbond gemeld omdat ze Fietsstad 2014 willen worden. Met de vaststelling van de genomineerden is de volgende stap gezet in de zoektocht naar de gemeente die het beste is in het wegnemen van hindernissen voor fietsers. Het is de vijfde keer dat de Fietsersbond de Fietsstadverkiezing organiseert.

Fietsers tevreden over OV-fiets, ontevreden over meenemen fiets in trein

Geplaatst op:
27-06-2013

Ruim 60% van de fietsers wil meer ruimte in de binnenlandse treinen om de fiets mee te nemen. De helft van de reizigers die dat nu niet doet, zou dat wel doen als er meer ruimte komt, de prijs omlaag gaat en de instap gelijk is aan het perron. Ook willen fietsers hun fiets graag meenemen naar het buitenland en dan met name naar Duitsland, Frankrijk en België. Ruim 60% van de stallers is tevreden over de locatie, sociale veiligheid en openingstijden van de bewaakte stallingen bij stations. Bijna 70% van de gebruikers van de OV-fiets is tevreden. De belangrijkste wensen tot verbetering zijn de kwaliteit van de fiets en de mogelijkheid de fiets op een ander station in te leveren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek onder de 1200 leden van het Nationaal Fietspanel.