Aanmelden gemeente Fietsstad 2011

Gepubliceerd op 31-03-2011. Laatste update op 12-10-2011.

Fietsstad 2011 Meedoen

De Fietsersbond nodigt alle gemeenten in Nederland deel te nemen aan de Fietsstadverkiezingen. Daarvoor dient uw gemeente zich aan te melden als kandidaat door een mail te sturen aan fietsstad2011@fietsersbond.nl. Deze mail dient de volgende gegevens te bevatten:

• Naam van de gemeente
• Inwonertal
• Naam contactpersoon
• Afdeling contactpersoon
• Postadres contactpersoon
• Telefoonnummer
• E-mailadres

U kunt zich aanmelden tot 7 juni

Na uw aanmelding ontvangt u een antwoord met een Word-versie van de vragenlijst ‘Onderbouwing en motivatie Fietsstad 2011' met het verzoek deze ingevuld te retourneren en de gevraagde bijlagen op te sturen. De ingevulde vragenlijst met bijlagen moeten uiterlijk 14 juni bij de Fietsersbond binnen zijn. Tot slot zal u worden verzocht om het inschrijfgeld van € 1000,- te voldoen.


Let op! De aanmelding is pas definitief indien het inschrijfgeld is voldaan en de vragenlijst ingevuld bij de Fietsersbond binnen is, inclusief de gevraagde bijlagen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Kamminga, tel. 030 - 2918166 (di, do, vr) of u kunt een mail sturen met uw vraag aan fietsstad2011@fietsersbond.nl.