station

Succes Fietsersbond: onderzoek duizenden extra plekken station Breda

Geplaatst op:
05-07-2011

In opdracht van de gemeente Breda en met instemming van ProRail en NS komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om bij het nieuwe station duizenden extra fietsparkeerplekken te realiseren aan de zuidzijde. Er waren 4400 plaatsen gepland, maar naar schatting zijn er in 2030 dubbel zoveel plekken nodig. Bovendien zijn de 4400 plaatsen vooral gepland aan de noordzijde, terwijl verreweg de meeste fietsers van de zuidkant komen. Een nieuwe voorziening voor duizenden extra plekken zal volgens ProRail 8 tot 12 miljoen euro kosten.

Advies fietsparkeren voor treinreizigers

Geplaatst op:
16-04-2010

Een groeiend aantal treinreizigers komt met de fiets naar het station. De Fietsersbond en ROVER roepen daarom op snel meer aandacht te besteden aan de mogelijkheden de fiets te stallen. Zij presenteren een gezamenlijk standpunt met adviezen rond ondermeer de keuze tussen bewaakt en onbewaakt stallen, bereikbaarheid en capaciteit van de stallingen.

Succes Fietsersbond: stationsstallingen langer open

Geplaatst op:
05-01-2010

Vanaf 4 januari zijn de NS-fietsenstallingen op de stations open van een kwartier voor de eerste tot en met een kwartier na de laatste trein. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van de Fietsersbond in vervulling.

Capaciteitsproblemen stationsstallingen steeds groter

Gepubliceerd op 10-07-2009. Laatste update op 29-11-2011.

In Ketting 188 van december 2007 schreven wij dat er minstens 20 miljoen euro extra nodig zou zijn voor het fietsparkeren bij stations. Inmiddels blijkt die schatting veel te laag te zijn.

Stallen bij stations

Gepubliceerd op 09-07-2009. Laatste update op 29-11-2011.

Meer ruimte voor de fiets broodnodig

De uitspraken van NS Fiets-directeur Gelissen in de Vogelvrije Fietser over mogelijk betalen voor fietsparkeren bij de stations in de toekomst maakten veel emoties los. Wat zijn nu feitelijk de recente ontwikkelingen bij het fietsparkeren bij stations? Hieronder een tussenbalans.

Voorschoten - stationsgebied

Gepubliceerd op 04-08-2005. Laatste update op 24-10-2011.

Samenvatting