erfenis

Belastingdienst betaalt mee

Gepubliceerd op 04-01-2010. Laatste update op 23-02-2012.

Eénmalige schenking en uw inkomstenbelasting

Bij een éénmalige schenking gelden de volgende regels. U neemt alle schenkingen aan erkende goede doelen tezamen. Wanneer het totaal van deze schenkingen meer bedraagt dan de drempel van 1% van uw verzamelinkomen vóór aftrek van de persoongebonden aftrekposten, met een minimum van 60 euro dan kunt u alles wat deze grens te boven gaat als aftrekpost opvoeren. Er is echter een maximumgrens van 10% van uw verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Erfenissen

Gepubliceerd op 04-01-2010. Laatste update op 21-02-2012.

In een testament kunt u bepalen wie in aanmerking komt voor uw nalatenschap. Met de notaris kunt u regelingen treffen voor uw nabestaanden. Maar u kunt ook anderen in uw testament opnemen. Bijvoorbeeld een maatschappelijke organisatie zoals de Fietsersbond. Daarmee levert u een wezenlijke bijdrage aan een leefbare en duurzame wereld.

Een legaat of erfstelling?
U kunt goede doelen op verschillende manieren opnemen in uw testament, namelijk met een legaat of met een erfstelling.

Legaat