wijken voor de fiets

De fiets als gezond preventiemiddel

Gepubliceerd op 30-06-2010. Laatste update op 19-10-2011.

De Nederlanders groeien niet meer. Althans, niet in de lengte. Wel in de breedte. We eten te veel of te ongezond en we bewegen te weinig. Overgewicht en obesitas krijgen een overwicht op ons, met alle nadelige maatschappelijke consequenties van dien. Nu al is dertig procent van de arbeidsuitval een direct gevolg van overgewicht.

Maar er is wat aan te doen, zo luidde de conclusie op het eerste jubileumcongres van het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle, dat op 24 juni gehouden werd. En de fiets speelt daar een uitermate belangrijke rol in!

Dordrecht - Wielwijk deel 1

Gepubliceerd op 15-01-2010. Laatste update op 22-11-2011.

In de Dordtse krachtwijk Wielwijk wordt een enorme inspanning geleverd om de omgeving voor bewoners nieuw elan te geven. Een fors deel van de woningvoorraad is of wordt vervangen of gerenoveerd en het wijkwinkelcentrum is geheel vernieuwd.

Utrecht - Kanaleneiland

Gepubliceerd op 15-01-2010. Laatste update op 22-11-2011.

Wijkprofiel

Zwolle – Stadshagen

Gepubliceerd op 15-01-2010. Laatste update op 07-11-2011.

Wijkprofiel

Stadshagen is een jonge VINEX-wijk aan de noordflank van Zwolle en telt op termijn 30.000 bewoners. De gemeente Zwolle heeft gekozen voor een gewaagde compartimentering van de wijk voor autoverkeer, waardoor fietsers binnenwijks vaak in het voordeel zijn. Tezamen met goede voorzieningen voor fietsparkeren leidt dit tot een uitnodigend fietsklimaat.

Project

Maastricht - Noordoost

Gepubliceerd op 15-01-2010. Laatste update op 21-01-2013.

Wijkprofiel

Rotterdam - Het Oude Noorden

Gepubliceerd op 15-01-2010. Laatste update op 16-11-2011.

Wijkprofiel

Het Oude Noorden is een wijk met circa 18.000 bewoners in het noorden van Rotterdam en maakt deel uit van de deelgemeente Rotterdam-Noord. De bouw van Het Oude Noorden begon in 1870 en is een typische woonwijk die bestemd was om de overvolle binnenstad van Rotterdam te ontlasten. Na jaren van achteruitgang willen de deelgemeente en de wooncorporaties de leefbaarheid van de wijk verbeteren. Zij willen het Oude Noorden weer op de kaart zetten als aantrekkelijke volkswijk.

Project

 

Zwolle, Diezerpoort in beweging

Gepubliceerd op 15-01-2010. Laatste update op 16-11-2011.

Wijkprofiel

In Diezerpoort komen relatief veel kinderen met overgewicht voor. Er wordt al op alle mogelijke manieren met de jeugd bewogen, maar het kan beter en vooral eenvoudiger. Als kinderen lopend of fietsend naar school, zwembad of bibliotheek zouden gaan, draagt dit bij aan het halen van de beweegnorm (minimaal 1 uur per dag). De Fietsersbond wil graag een inrichting die uitnodigt tot lopen en fietsen.

Utrecht - Overvecht

Gepubliceerd op 15-01-2010. Laatste update op 22-11-2011.

Wijkprofiel

Den Haag - Transvaal

Gepubliceerd op 15-01-2010. Laatste update op 16-04-2012.

Wijkprofiel Transvaal

Transvaal is een uitbreidingswijk van Den Haag uit het begin van de vorige eeuw. De wijk kent en cultureel zeer diverse en relatief jonge bevolkingssamenstelling. Van de totale bevolking is tachtig procent van allochtone afkomst, dertig procent heeft een leeftijd onder de twintig jaar en slechts vijftien procent een leeftijd boven de 55 jaar. Het fietsgebruik onder zowel de jeugd als onder allochtonen is beduidend lager dan die van de gemiddelde Nederlander.

Zeist - Kerckebosch

Gepubliceerd op 15-01-2010. Laatste update op 22-11-2011.

Wijkprofiel

Kerckebosch/Hoge Dennen is een wijk in de gemeente Zeist. De wijk is opgebouwd uit luxe twee-onder-éénkapwoningen die vooral in Hoge Dennen staan en galerijflats die Kerckebosch kenmerken. De wijk is in het oosten gelegen aan het Zeister Bos en wordt in het noorden begrensd door de Woudenbergseweg, in het westen door de Driebergseweg en in het zuiden door de spoorlijn Utrecht-Arnhem.

Project