Denkkracht gevraagd

Gepubliceerd op 05-11-2012. Laatste update op 27-02-2013.

‘Hoe krijgen we als Fietsersbond (letterlijk) meer mensen in beweging?
Die vraag staat centraal tijdens een creatieve denksessie op maandagavond 19 november op het kantoor van de Fietsersbond in Utrecht. De brainstorm wordt geleid door Henk Zandvliet en heeft als doel te komen tot een aantal kansrijke ideeën voor projecten in 2013.

Veertig procent van alle volwassen Nederlanders voldoet niet aan de dagelijkse beweegnorm. Dit leidt in veel gevallen tot overgewicht en daarmee tot allerlei gezondheidsrisico´s. Fietsen lijkt bij uitstek een laagdrempelige manier om hier wat aan te doen en de Fietsersbond wil er graag aan bijdragen dat nog meer mensen regelmatig de fiets gaan gebruiken. Maar wat zijn effectieve manieren om dit te bewerkstelligen?

We nodigen met name mensen uit die werkzaam zijn in de gezondheidszorg (bijv. huisartsen en fysiotherapeuten) om hierover mee te denken. Zij hebben vaak te maken met patiënten die te weinig bewegen. Hoe kunnen die gestimuleerd worden om vaker te fietsen en welke rol kan de Fietsersbond daarbij spelen? De bijeenkomst begint om 18.30 uur en vooraf is er soep met een broodje. U kunt zich aanmelden via: h.zandvliet@fietsersbond.nl.

Meer fietsers

Momenteel is de brandstof blijkbaar nog niet duur genoeg, dus mensen blijven rijden ipv hypotheek aflossen.....
Het gaat erom dat mensen minimaal 60 minuten matige beweging gaan krijgen. Een E-bike kan daarbij zeker helpen. Als dit echt serieus moet worden, dan heb je ook werkgevers en ziektekosten verzekeraars nodig. Die draaien aan de geldkraan, en dat is het enige wat telt bij de burger, zo blijkt wel uit de nieuwe politiek.
Sowieso denk ik dat nieuwe regering dit soort denkrichtingen wel ziet zitten, zeker als het zorgkosten gaat besparen.

Bij het Erasmus MC in

Bij het Erasmus MC in Rotterdam zijn de parkeerkosten voor mensen die met de auto komen en binnen een straal van 6 km wonen sterk verhoogd.
De extra inkomsten uit deze maatregel worden besteed aan verhoging van de reiskostenvergoeding voor mensen die met OV of de fiets komen. Tegelijkertijd zijn autoparkeerplaatsen omgebouwd tot fietsenstalling. Het aantal fietsers is hierdoor sterk toegenomen.
Economische maatregelen in combinatie met extra faciliteiten (bewaakte stalling, stopcontact voor e-bike, douche etc.) vormen naar mijn idee een sterke stimulans voor het fietsen.

stimuleer e-bike gebruik

Er zouden nog meer mensen met de fiets komen, als ze een e-bike zouden hebben. Niet hijgend en bezweet aankomen, en toch de nodige beweging hebben gehad.
Oplaadpunten maken en douche mogelijkheden, prima stimulans.
Marielle Cranen, eBike Powerstation.

auto versus fiets

Gezondheids-verbetering is ook een politieke keuze. Zwart-wit is dit een keuze auto versus fiets.
Vanuit mijn uitgangspunt: 'een stad is om in te kunnen wonen, niet om auto te kunnen rijden', het volgende:
Eerst de beperking van waar je mag fietsen. In winkel-gebieden zijn nog vaak straten waarin dit kan. Dat lijkt heel sociaal, maar maakt wandelen gevaarlijker en het beeld rommelig. En overal geparkeerde fietsen is ook rommelig. Het gaat om veel fietsen, dus regel vaste plekken voor fietsparkeren, zodat iedereen weet waar hij aan toe is en zijn fiets kwijt kan.
Dan de beperking van de auto: Auto rijden in een centrum is raar, gevaarlijk voor niet auto-rijders en bewoners hebben last. Beperk de auto-mogelijkheden door doorgaan autoverkeer niet meer door het centrum te laten rijden (een knip en een rondweg dus), daarnaast zijn er veel parkeerfaciliteiten -garages, parkeerplekken- in het centrum. Maak parkeren hier onmogelijk, vervang auto-parkeerplekken door fiets-parkeerplekken en maak fietsparkeergarages van autoparkeergarages.
De winkeliers (en garagehouders) zullen sterk protesteren. Fietsers zijn echter ook mensen en ook zij hebben geld (zelfs meer als ze geen auto hoeven te betalen.) Maak een kloppende berekening van het verschil.

De winst is een prettiger winkelgebied en een prettige stad om te wonen.

-