Fietsersbond zegt 'nee' tegen auto's op fietspaden in Culemborg

Gepubliceerd op 15-11-2013. Laatste update op 15-04-2014.

Fietsersbond Culemborg krijgt gelijk van Raad van State

De gemeente Culemborg wilde auto's laten rijden over veilige fietspaden tussen de wijken Goilberdingen en Parijsch in Culemborg West. Geen goed plan volgens de lokale fietsersbondafdeling en veel bewoners. De Fietsersbond heeft daarom in 2012 al geprotesteerd. In oktober 2013 kreeg ze gelijk bij de Raad van State. 

culemborg

Over dit pad wilde de gemeente Culemborg auto's laten rijden.

Louis Raetsen, secretaris van de Fietsersbond afdeling Culemborg: 'Over de paden, waar de gemeente auto’s op wilde toestaan, fietsen veel schoolkinderen. Ouders vinden het prettig dat hun kinderen zo veilig kunnen fietsen. Dat zou voorbij zijn als daar voortaan ook auto’s zouden rijden.‘
Veel omwonenden en ouders waren ook fel tegen het plan van de gemeente. Dat merkte de Fietsersbond onder andere toen ze de straten opmat om te kunnen bewijzen dat het onverantwoord was om de plannen van de gemeente door te laten gaan. ‘Mensen maakten zich grote zorgen.’

Advocaat
Toine van de Laar en Jan Jansen van de Culemborgse afdeling van de Fietsersbond doken in de papieren en ontdekten al snel dat ze grote kans maakten om een beroep bij de Raad van State te winnen. En dat bleek een juiste inschatting te zijn. Raetsen: ‘Op 25 september zaten we samen met bewoners bij de Raad van State tegenover de gemeente die bijgestaan werd door een advocaat. Op 6 november hoorden we dat we in het gelijk gesteld waren. We zijn natuurlijk heel blij met dit succes. De routes blijven veilig voor fietsers en bewoners. Daarnaast geeft het ook rust in de wijk. Het heeft veel tijd gekost, maar het heeft dus ook wat opgeleverd. We gaan met vernieuwde energie verder met ons werk.’

Leerzaam aan de Culemborgse zaak:
Bijzonder aan deze actie is dat de Fietsersbond meestal geen beroep aantekent tegen een bestemmingsplan maar wacht tot dat er verkeersbesluiten genomen worden. Het niet indienen van een beroep (voorafgegaan door een zienswijze) betekent dat je het eens bent met het voornemen zoals dat in het bestemmingsplan staat. Als je bezwaar aantekent tegen een verkeersbesluit, vind je dat er iets mis is met dit verkeersbesluit, maar ben je het wel eens met wat in het bestemmingsplan staat. De zaak Culemborg toont aan dat het zeker het overwegen waard is om in een vroeg stadium beroep aan te tekenen. Om te voorkomen dat tijdens de beroepsfase al met de uitvoering wordt begonnen kan tegelijk met het indienen van het beroep een voorlopige voorziening aangevraagd worden.

De Raad van State stelt dat al in de bestemmingsplanfase bij voorgenomen wijzigingen in verkeerssituaties goed naar de verkeersveiligheid gekeken moet worden. Dit mag de gemeente niet voor zich uitschuiven tot het bestemmingsplan is aangenomen en er verkeersbesluiten worden genomen.

Lees ook het pleidooi van secretaris Louis Raetsen van Fietsersbond Culemborg eerder dit jaar op Culemborg Nieuws