Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen (deel 1)

Gepubliceerd op 01-02-2017.

Over zes weken is het zover en mogen we allemaal stemmen voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Als Fietsersbond zetten we onze inhoudelijke ideeën al vorig voorjaar op papier: http://www.fietsersbond.nl/sites/default/files/verkiezingsprogramma_alg.pdf.

Op het moment zijn we druk bezig de diverse verkiezingsprogramma's te vergelijken. De uitkomsten daarvan zijn voor een deel voorspelbaar, maar deels ook verrassend.

Inhoudelijk richten we ons op drie speerpunten in de komende weken en tijdens de kabinetsformatie:

  1. Geef actieve mobiliteit - lopen en fietsen, goed voor de helft van alle verplaatsingen - een volwaardige plaats en budget in het mobiliteitsbeleid. Samen met Wandelnet verzamelden we daarvoor tien argumenten: http://www.actievemobiliteit.nl/. Zo'n benadering sluit ook aan bij het vorige week verschenen rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over de bereikbaarheid van stedelijke regio's: http://www.rli.nl/publicaties/2017/advies/dichterbij-en-sneller. De Raad benadrukt het belang van nabijheid van voorzieningen, die dan per fiets of lopend bereikbaar zijn. Een serieuze plaats voor de fiets is ook een wens van de Agenda Fiets 2020 van de Tour de Force: http://tourdeforce2020.nl/wp-content/uploads/2016/12/AgendaFiets-2017-2020.pdf
  2. De combinatie fiets-trein is van onmisbaar belang in het Nederlands vervoersysteem. Het bestuursakkoord over fietsparkeren bij stations moet daarom dringend een vervolg krijgen. De 40 miljoen extra die onlangs ter beschikking is gekomen is lang niet genoeg voor de totale opgave tot 2030. Per jaar is 60 tot 70 miljoen euro nodig. Ook het Rijk zal daar een fors deel van moeten bijdragen. Met 60 tot 70 miljoen per jaar regelen we niet alleen de investering voor 100.000 extra plekken tot 2030, maar ook de exploitatie van alle stallingen. Eigenlijk is het onverantwoord deze investeringen niet te doen.
  3. Het Rijk moet structureel gaan meefinancieren aan snelfietsroutes tussen de steden, die het woon-werkverkeer per fiets aantrekkelijk maken. Uit het rapport over regionale routes van de Tour de Force bleek dat provincies en vervoerregio's concrete plannen hebben voor 372 miljoen euro, maar dat daarvan 106 miljoen nog niet is gedekt. Het Rijk betaalt nu incidenteel mee, maar er is behoefte aan een meer structurele oplossing via de grote Rijksfondsen.

Drie duidelijke prioriteiten dus, die we keer op keer zullen herhalen de komende periode.

Wim Bot, beleidsmedewerker