Overdwars door Utrecht-Noordwest

Gepubliceerd op 03-07-2012. Laatste update op 29-09-2012.

Met die titel werd afgelopen vrijdag een nota van aanbevelingen overhandigd aan de Utrechtse wethouder Frits Lintmeijer. Het Fietsersbond-project Wijken voor de Fiets heeft in 2011 de kansen knelpunten voor fietsers in Utrecht Noordwest in kaart gebracht en een lijst gemaakt van mogelijkheden om het fietsen in de wijken Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd te verbeteren. Verkeers- en wijkwethouder Lintmeijer kreeg de aanbevelingen uit handen van Fietsersbond-directeur Hugo van der Steenhoven en beloofde enkele tienduizenden euro's vrij te maken om een aantal makkelijke verbeteringen te realiseren.

Fietser op de Marnixlaan, Utrecht

Voorafgaand aan de overhandiging, mocht ik een korte presentatie houden over de belangrijkste knelpunten en de kansen die er in Noordwest overduidelijk zijn om het fietsklimaat te verbeteren. De knelpunten zijn de kruising op het Paardenveld, de drukke Amsterdamsestraatweg, de rommelige As van Berlage en het tekort aan stallingsplekken in de openbare ruimte, vooral bij de supermarkten. De kansen liggen voornamelijk in het realiseren van een goed fietsnetwerk.

Daar komt de titel 'Overdwars door Utrecht-Noordwest' ook vandaan: vrijwel alle (fiets)verbindingen liggen in dezelfde richting. Dwarsverbindingen binnen én buiten de wijk zijn er veel minder, mede als gevolg van de spoor- en waterwegen die aan de randen van de wijk liggen. Ook zijn er kansen om de drukke Amsterdamsestraatweg (14.000 fietsers per etmaal) te ontlasten, door de aanleg van een fietspad langs het spoor.

De nota telt ook allerlei kleinere aanbevelingen, onder meer op het gebied van verkeersveiligheid, het verruimen van stallingsmogelijkheden, het verbeteren van het wegdek van fietspaden en verbeterde gladheidsbestrijding.

Noordwest is het enige stadsdeel van Utrecht waar de Fietserbond de fietsknelpunten nauwkeurig in kaart heeft gebracht. De bond deed dat in het kader van het project Wijken voor de Fiets, dat zich richt op het verbeteren van het fietsklimaat in de veertig Vogelaarwijken. Bewoners van die wijken bewegen minder en zijn ongezonder dan de gemiddelde Nederlander. Het dagelijks gebruik van de fiets zou voor hen, net als voor de gemiddelde Nederlander, een positieve invloed kunnen hebben. Een beter fietsklimaat moet dat stimuleren.

De nota van aanbevelingen is hier te vinden en de bijlagen staan hier.

Een online kaart met alle kansen en knelpunten staat hier.

Meer informatie over het project Wijken voor de Fiets staat hier.

Gewenst Fietsnetwerk Utrecht Noordwest

vraag

Heeft u voor Utrecht Oost ook een dergelijke kansen en knelpuntenkaart gemaakt?

met vriendelijke groet,
J Heij

route 6A

Als alternatief voor route 6A zou je ook kunnen denken aan een goede oversteek ter hoogte van de Demkaweg en MartinOvenweg. Als je nu oversteekt kom je op een parkeervak en/of stoeprand uit.

Dit zou eenvoudig op te

Dit zou eenvoudig op te lossen zijn door de stopstreep terug te leggen in de richting van de fietsstroom tot een zodanig punt dat het verkeer van links vrij doorgang heeft.clip in hair extensions