Preventief fietsen in Tweede Kamer

Gepubliceerd op 29-05-2013.

Preventie in de Tweede Kamer: gezond door dagelijks bewegen

Door directeur Hugo van der Steenhoven van de Fietsersbond

Goed nieuws: donderdag  30 mei staat in de Tweede Kamer een Nationaal Preventie Programma op de agenda. Het vorige kabinet vond diabetes, overgewicht, roken en bewegingsarmoede ieders eigen verantwoordelijkheid. Gelukkig wil dit kabinet weer kijken hoe mensen kunnen worden geholpen bij gezond leven. Eén van de speerpunten van dit nieuwe beleid is de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven.

42% beweegt te weinig

Aan aandacht voor alledaags bewegen schort het helaas nog wel. Want er wordt in Nederland weliswaar wel veel gefietst, maar niet door iedereen. Juist mensen die weinig bewegen en ongezond eten en daardoor kans lopen ziek te worden, laten de fiets staan. Uit cijfers van het RIVM (2011) blijkt dat 42% van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor hun leeftijdsklasse. Veel gemeenten en provincies stimuleren daarom dat mensen gaan sporten op scholen en binnen verenigingen, maar ze vergeten daarbij dat gewone, alledaagse vormen van bewegen zoals wandelen en fietsen minstens zo gezond zijn.

Fietscultuur

De Fietsersbond wil samen met de Rijksoverheid en andere partijen een fietscultuur stimuleren voor de zogenaamde risicogroepen - laagopgeleiden en allochtonen. Van hen is bekend dat zij vooral  in specifieke stadswijken wonen en daarom is een wijkgerichte aanpak het meest op zijn plaats. Daarvoor zou dan wel een overkoepelend motto moeten komen op landelijk niveau.

Groningen

Bij het stimuleren van een fietscultuur kun je bijvoorbeeld denken aan het halen en brengen bij scholen. Vaak hebben kinderen geen fiets of mogen niet op de fiets komen omdat er niet genoeg stallingen zijn.  In de stad Groningen is de gemeente al jaren bezig met een creatieve aanpak die erop gericht is ouders te ontmoedigen om hun kind met de auto naar school te brengen. Als school kun je ook leuke fietsactiviteiten organiseren en (weer) meedoen met het jaarlijkse verkeersexamen.

Gezonde fietserPlezier en gemak

De Fietsersbond wil op wijkniveau samenwerken. Niet alleen met scholen, maar ook met huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners. Ook de gemeenten zien we als een belangrijke partner, want ook als mensen wel (meer) zouden willen fietsen, zijn er nog een aantal hordes te nemen:  financiële hordes, maar ook infrastructurele, zoals het gebrek aan veilige stallingsmogelijkheden. Maar bovenal gaat het erom dat meer mensen het plezier en het gemak van het fietsen gaan beleven, want dat werkt beter dan alleen de boodschap dat het zo goed voor je is.

Wijken voor de Fiets

Als Fietsersbond zijn we daar iedere dag mee bezig. In het kader van het project Wijken voor de Fiets is in een aantal oude stadswijken in onder meer Den Haag, Dordrecht en Utrecht onderzocht welke belemmeringen de wijkbewoners ervaren en hoe deze konden worden weggenomen. Zo verzorgt de Fietsschool elk jaar honderden fietscursussen en E-bikedagen en zijn we bezig met het verkeersveiliger maken van deze wijken

Het Nationaal Programma Preventie zien we als een grote kans om door dagelijks bewegen de gezondheid van veel mensen te verbeteren. We pleiten ervoor om het verder ontwikkelen van een fietscultuur (met alles wat daarbij hoort) te benoemen tot een van de speerpunten van het Nationaal Programma Preventie. We willen graag samen met de Rijksoverheid en maatschappelijke partners werken aan de verdere uitwerking hiervan.