Vrijwilligersdag in fietscafé Nijmegen

Gepubliceerd op 18-05-2014. Laatste update op 15-04-2016.

Door William Nederpelt, bestuurslid Fietsersbond

Zaterdag 17 mei werd door de afdeling Nijmegen een goed bezochte dag georganiseerd voor de actieve leden. ’s Ochtend werden de gasten bij een bewolkt station opgewacht en vervolgens naar het nieuwe Fietscentrum in Nijmegen begeleid. Dit centrum was voor veel fietsers al een Walhalla op zich. Fixies, ligfietsen, retrofietsen en racefietsen in een nog on-Nederlands fietscafé. Voor een aantal wielrenners bleek dat al het wekelijkse startpunt te zijn geworden. Kortom een inspirerende plaats.

Hugo van der Steenhoven heeft de leden weer gecomplimenteerd met hun bijdrage aan de ontwikkelingen van een fietsvriendelijk omgeving. De Fietsersbond is een niet meer weg te denken partij geworden in veel steden; de fiets komt nu zelfs in een aantal coalitieakkoorden voor.

Martijn te Lintelo, coördinator fietsbeleid Nijmegen, gaf vervolgens een toelichting over de geschiedenis en de ambities van het fietsen in Nijmegen / Arnhem. In 2011 is bijvoorbeeld weer een nieuw netwerk vastgesteld. Dit netwerk gaat vooral uit van de voor de fietsers logisch / belangrijke verbindingen. Verder is er nu nog nadrukkelijker verbinding gelegd met de omliggende plaatsen. Dit betekent heel concreet overleg met de gemeenten Arnhem, Cuijk, Huemen, Mook en Middelaar, Wijchen verder met de Stadregio en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Kortom een bestuurlijke spaghetti. Ondertussen gaf Martijn ook nog even aan de Fietsersbond een heel veel heeft bijgedragen aan deze ontwikkelingien. Door op de juiste momenten aandacht te vragen voor fietsbeleid. Het nieuwe college heeft inmiddels al weer vijf miljoen euro beschikbaar gesteld.

De Snelbinder, een aanhangbrug aan de spoorbrug, die een dezer dagen alweer 10 jaar bestaat, wordt als een belangrijke mijlpaal gezien. Hierbij werd ook een voor velen herkenbaar nieuw knelpunt genoemd. Bij veel mooie bruggen en viaducten zijn deze kunstwerken zelf goed. Echter, in de aanhechting met het netwerk gaat er nog wel eens wat fout, zodat fietsers soms ver moeten omrijden of een trap gebruiken.

Martijn gaf aan dat Nijmegen de ambitie heeft om in 2017 Velo-city-2017 te organiseren. Op deze manier wil de stad zich nog meer op de kaart zetten als fietsvriendelijke gemeente. Dit congres, waar alle fietsdeskundigen uit de wereld bij elkaar komen om gaat immers jaarlijks naar een stad die het verschil kan en wil maken.

Na deze presentie werd de groep gesplitst in een aantal groepen, om ook echt op straat te zien wat er allemaal is gerealiseerd. En omdat er natuurlijk veel deskundigen meefietsten, velen elkaar al lang kenden werd er veel informatie uitgewisseld. Netwerken pur sang. De kennis kan Nijmegen ook zelf weer gebruiken om het fietsen nog te promoten. Wat is er immers mooier dan in het rijtje van Kopenhagen, Vancouver, Wenen, Adelaide, Nantes en Taipei te staan.

Onderweg werd uitgebreid geluncht. Ook hier werd er weer uitgebreid informatie uitgewisseld. Werd er al een voorschot genomen op het volgende jaarthema 8-80. Dit blijkt toch wel te leven en geeft weer even een andere kijk op het fietsen.

In het programma was nog een bezoek aan het fietsmuseum opgenomen. Dit bleek voor velen echter niet meer mogelijk te zijn. Het liep allemaal weer gewoon gezellig uit. De borrel in het fietscafé, Fietscentrum vormde een mooie afsluiting.