fietsende-schoolkind-24

Actievoorwaarden Fietsbelofte 2019

De Fietsbelofte is een actie van de Fietsersbond. Met het verzenden van dit formulier bevestig je dat je meedoet aan de campagne ‘Het Fietsende Schoolkind’ van de Fietsersbond. De campagne loopt van 19 augustus t/m 30 september 2019. In deze periode kan men de Fietsbelofte doen. Op deze actie is de privacyverklaring van de Fietsersbond van toepassing. In deze actievoorwaarden vermelden we specifieke aanvullingen.

Gegevensverwerking

De Fietsersbond verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Fietsersbond bewaart je persoonsgegevens maximaal anderhalf jaar, tot en met de volgende Fietsbelofte. Als je in de tussentijd niet meedoet aan andere acties van de Fietsersbond, worden je gegevens na die anderhalf jaar vernietigd. De door jou gegeven antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt in de resultaten van de Fietsbelofte.

Wil je voor de bewaartermijn is verstreken je gegevens verwijderen, neem dan contact op met het Privacy-team van de Fietsersbond via privacy@fietsersbond.nl. Vermeld hierbij dat je meedeed aan de campagne Het Fietsende Schoolkind.

We gebruiken je gegevens voor deze campagne. Als je aangeeft op de hoogte te willen blijven van deze campagne, dan sturen wij je maximaal 10 nieuwsbrieven per jaar. In deze nieuwsbrieven kunnen ook andere activiteiten van de Fietsersbond voorkomen, en kunnen we je vragen om lid te worden of om een donatie te doen. Het hoofdonderwerp is echter altijd Het Fietsende Schoolkind. Onderaan iedere nieuwsbrief kun je je uitschrijven.

De persoonsgegevens die in het kader van de Fietsbelofte worden verkregen, kunnen gebruikt worden voor het verzenden van de nieuwsbrief en/of het (telefonisch) verstrekken van informatie over de Fietsersbond.

We slaan bij deze actie de volgende persoonsgegevens op:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Naam van de geselecteerde basisschool
  • Het aantal keer dat het kind met de fiets of lopend naar school gaat/wordt gebracht
  • De voornaamste reden waarom ouders voor de fiets of lopen kiezen

De Fietsersbond is verwerkingsverantwoordelijke, en in die zin verantwoordelijk voor de bescherming van de data. Wij maken gebruik van verwerkers die vertrouwelijk met de data zullen omgaan. Het gaat hierbij vooralsnog om het volgende bedrijven.

D&B (NL)
D&B zal e-mailadressen van deelnemers in de provincie Utrecht gebruiken om persoonsgegevens te ontdubbelen uit de actie Ik Fiets. Hiermee controleren ze welke deelnemers van de Fietsbelofte ook deelnemen aan de actie Ik Fiets. Dit doen zij om te kijken hoeveel unieke deelnemers er zijn. Naast het ontdubbelen van data, doen zij niets met de gegevens.

Bolster (NL)
Bolster heeft het platform voor de Fietsbelofte ontwikkeld en kan daardoor de gegevens van de deelnemers bekijken. Zij zorgen ervoor dat er een lijst ontstaat van de top 100 scholen van Nederland. Naast het bekijken van de data van scholen en deze te verwerken in een analyse voor de Fietsersbond, zullen zij niets doen met de gegevens.

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (NL)
ROV Zuid-Holland gebruikt alleen de gegevens van deelnemers uit de provincie Zuid-Holland. De gegevens worden gebruikt om data te analyseren (het aantal beloften per school te bepalen en om u te informeren over de winnende school). Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten rondom de SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek. U ontvangt maximaal drie nieuwsbrieven van 1 september 2019 tot uiterlijk 1 november 2019. Uw gegevens worden tot 1 november 2019 bewaard. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven.

ROV Zuid-Holland biedt de ‘Magic Traffic Show’ aan, aan de winnende school in Zuid-Holland. De school met naar verhouding de meeste beloften maakt kans op deze prijs. Voor 1 november 2019 zal er contact worden opgenomen met de winnende school. De winnaar zal ook bekend worden gemaakt op de website www.schoolopseef.nl, via onze sociale media kanalen en in onze nieuwsbrieven. Als de winnende school in de landelijke campagne dezelfde is als in provincie Zuid-Holland wint, zal het Fietsfeestje op een andere school worden georganiseerd.

De Fietsersbond houdt zich het recht voor om ook andere verwerkers in te schakelen. Zij moeten een verwerkersovereenkomst ondertekenen die voldoet aan alle AVG-bepalingen. De namen van deze verwerkers worden op deze pagina gepubliceerd.

Over de win-actie

De school met de meeste Fietsbeloftes (percentueel berekend) wint een Fietsfeestje. Het aantal beloftes die gedaan zijn en in de ranglijst op de website staan, betekenen niet automatisch dat de school met het hoogste aantal beloftes wint.

De winnende school wordt in oktober 2019 bekend gemaakt. De deelnemende ouders van deze school, en de school zelf, zullen hier per e-mail bericht over ontvangen. Daarnaast zal de winnende school worden benoemd op onze website, nieuwsbrieven en op social media.

Daarnaast wordt in de provincie Utrecht 1 extra Fietsfeestje verloot vanuit de actie Ik fiets. Na afloop van de actie wordt een evaluatieformulier opgestuurd naar de deelnemers. Het extra Fietsfeestje vanuit de actie Ik fiets wordt verloot onder de inzenders van de evaluatieformulieren uit de provincie Utrecht.

Het Fietsfeestje bestaat onder andere uit een fietsparcours, fietsquiz en fietsencheck. De leerlingen van de school leren omgaan met situaties in het verkeer, hebben een leuke (mid)dag op het schoolplein en gaan met een versierde fiets naar huis. Het Fietsfeestje kan niet worden ingewisseld voor een geldbedrag of een waardebon.

Op de actie, deze voorwaarden en geschillen die mogelijk uit dien hoofde ontstaan tussen Fietsersbond en de deelnemer, is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele klachten ter zake deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt bij de Fietsersbond.Over de uitslag van de Fietsbelofte en het bijbehorende Fietsfeestje kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend.