Fietsen stallen in Utrecht

Actievoorwaarden Fietsstad 2020

De verkiezing van Fietsstad 2020 wordt gehouden door de Fietsersbond. Op deze actie is de privacyverklaring van de Fietsersbond van toepassing. In deze actievoorwaarden vermelden we specifieke aanvullingen.

Gegevensverwerking

De Fietsersbond verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Fietsersbond bewaart je persoonsgegevens maximaal drie jaar, tot en met de volgende Fietsstadverkiezing. Als je in de tussentijd niet meedoet aan andere acties van de Fietsersbond, worden je gegevens na die drie jaar vernietigd. De door jou gegeven antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt in de resultaten van de Fietsstadverkiezing.

Wil je voor de bewaartermijn is verstreken je gegevens verwijderen, neem dan contact op met het Privacy-team van de Fietsersbond via privacy@fietsersbond.nl. Vermeld hierbij dat je meedeed aan het Fietsstad-onderzoek.

We gebruiken je gegevens voor deze campagne. Deelnemers tot 16 jaar uitgezonderd. Als je aangeeft op de hoogte te willen blijven van deze campagne, dan sturen wij je maximaal 10 nieuwsbrieven per jaar. In deze nieuwsbrieven kunnen ook andere activiteiten van de Fietsersbond voorkomen, en kunnen we je vragen om lid te worden of om een donatie te doen. Het hoofdonderwerp is echter altijd Fietsstad. Onderaan iedere nieuwsbrief kun je je uitschrijven.

De persoonsgegevens die in het kader van Fietsstad 2020 worden verkregen, worden alleen gebruikt door de Fietsersbond en worden in principe niet verstrekt aan derden, tenzij je in de enquête hebt aangegeven dat we jouw e-mailadres mogen delen met jouw gemeente en/of provincie. De gegevens kunnen daarnaast gebruikt worden voor het verzenden van de nieuwsbrief en/of het (telefonisch) verstrekken van informatie over de Fietsersbond.

We slaan bij deze actie de volgende persoonsgegevens op:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

De Fietsersbond is verwerkingsverantwoordelijke, en in die zin verantwoordelijk voor de bescherming van de data. Wij maken gebruik van verwerkers die vertrouwelijk met de data zullen omgaan. Het gaat hierbij vooralsnog om de volgende bedrijven:

 • Zoho Survey (AMS/IRE)
  Zoho is de enquêtetool die wij inzetten om de enquête af te nemen.
 • Sipr (NL)
  Sipr is een contentmarketing- en PR bureau, en ontwerpt en beheert voor ons de enquête. Zij koppelen de data die binnenkomt aan een monitoringsysteem waarmee er bijgehouden wordt hoeveel enquêtes er per gemeente binnenkomen.
 • Mailchimp (IRL)
  Bij akkoord word je e-mailadres opgeslagen in een mailinglijst in Mailchimp. Deze tool gebruiken wij om jou op de hoogte te houden van de Fietsstadverkiezing.
 • Acquire Publishing (NL)
  Bij aanmelding voor het Fietsstad congres delen wij je gegevens met Acquire Publishing. Zij gebruiken deze gegevens om bevestigingsmails te versturen en je te voorzien van een toegangskaart en naambadge. Na 28 februari 2020 verwijderen zij al jouw gegevens.

De Fietsersbond houdt zich het recht voor om ook andere verwerkers in te schakelen. Zij moeten een verwerkersovereenkomst ondertekenen die voldoet aan alle AVG-bepalingen. De namen van deze verwerkers worden op deze pagina gepubliceerd.

Over de win-actie

De minimum leeftijd voor deelname aan de win-actie is 16 jaar. Deelnemers die in de actieperiode van 13 augustus tot en met 31 oktober 2019 mee hebben gedaan met de Fietsstad-enquête en hebben aangegeven dat ze kans willen maken op een fiets, dingen mee naar één Gazelle e-bike t.w.v. €2199,-, aangeboden door Koninklijke Gazelle. Daarnaast zijn er diverse kleinere prijzen.

De prijswinnaars ontvangen na 31 oktober 2019 persoonlijk bericht per e-mail. De fiets wordt uitgereikt op 28 februari 2020 tijdens de bekendmaking van Fietsstad 2020. Prijzen kunnen niet ingewisseld worden voor geld of andere producten. De Fietsersbond draagt zorg voor betaling van kansspelbelasting, indien verschuldigd.

Winnaars geven door deelname aan deze actie toestemming voor publicatie van hun naam en woonplaats in communicatie-uitingen (bijvoorbeeld op de website, Facebook of in een nieuwsbrief) rondom de uitkomst van de actie. Deze toestemming geldt ook voor uitingen van de aanbieder van de prijs.

Op de promotionele actie, deze voorwaarden en geschillen die mogelijk uit dien hoofde ontstaan tussen Fietsersbond en de deelnemer, is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele klachten ter zake deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt bij de Fietsersbond.

Deze actie wordt aangeboden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

Over de uitslag van de verkiezing en de bijbehorende actie kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend.