Fietsen stallen in Utrecht

Gezocht: Juridisch deskundigen voor onze werkgroep Fiets & Recht

Wil jij ons helpen voorkomen dat fietsers ernstige ongelukken krijgen door slordige straatinrichtingen?

Geen obstakels voor fietsers
Beeld-auteur: Judy Ballast

In onze Werkgroep Fiets en recht bespreken we twee tot vier avonden per jaar actuele juridische kwesties. We zijn nu vooral op zoek naar mensen die juridische deskundigheid hebben met procedures tegen de overheid. Actuele aanleiding daarvoor is de uitspraak van het gerechtshof Arnhem waarbij de gemeente aansprakelijk is gesteld voor een ongeluk omdat een obstakel niet aan de norm voldeed. We zijn aan het onderzoeken of we naar aanleiding van de uitspraak wegbeheerders juridisch kunnen aanzetten om onveilige verkeerssituaties aan te pakken. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onrechtmatige gevaarzetting volgens de 4 criteria uit het kelderluikarrest. Hier vind je meer informatie over onze werkgroep.

Belangstelling? Meld je aan bij Kees Bakker, landelijk bureau Fietsersbond, via e-mail: [email protected]ietsersbond.nl.