header_knooppunt

Gezocht: UFO piloot

We zijn op zoek naar een voorzitter van de Fietsersbond Provincie Utrecht! Iets voor jou?


Wie is UFO

UFO is de korte naam van het Utrechts Fiets Overleg, de provinciale vertegenwoordiging van de Fietsersbond. UFO bestaat sinds 2014 uit vijf enthousiaste fietsers met uitstekende contacten in de lokale afdelingen in de provincie Utrecht. Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter zijn we op zoek naar een nieuwe ‘primus inter pares’, eerste onder gelijken.

 


Wat doet UFO

We komen op voor de belangen van fietsers in de provincie Utrecht, door periodiek overleg met de provincie, zowel ambtelijk als bestuurlijk, over fietsinfrastructuur en fietsstimulering. We lobbyen voor de realisatie van vlotte regionale snelfietsroutes en voor veilige parallelwegen van provinciale wegen. We zijn actief betrokken bij verschillende Utrechtse provinciale fietssimuleringsprojecten, zoals Ik fiets! en de Snuffelfiets.

 

Hoe doet UFO dat

We voeren regulier overleg met ambtenaren en gedeputeerde. We komen als UFO ca 8 keer per jaar bij elkaar om de stand van zaken van verschillende provinciale projecten te bespreken en onze inzet voor de projecten te bepalen. Eén keer per jaar organiseren we een UFO-dag, waarbij we alle lokale afdelingen in de provincie ontmoeten en bijpraten aan de hand van actuele thema’s. Ten slotte versturen we periodiek een nieuwsbrief.


Wat we zoeken

  • Liefde voor het fietsen
  • Een scherp afgestelde politiek-bestuurlijke antenne. “timing is alles”
  • Ervaring met het voeren van constructief overleg met een ambtelijke organisatie
  • Team player in een vrijwilligersorganisatie die drijft op enthousiasme
  • Netwerker, oliemannetje, die belangen van verschillende betrokken partijen kan verenigen
  • Gevoel voor humor

 

Wat we bieden

  • Enthousiast en gezellig team van vrijwilligers
  • Professionele expertise op het gebied van fietsinfrastructuur en fietsstimulering
  • Ondersteuning door de medewerkers van het Landelijk bureau
  • Stevige resultaten op weg naar een beter fietsklimaat in de provincie

 

Contact

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Peter van Bekkum, secretaris van UFO, op 06-44304099 of peter.vanbekkum@gmail.com.