header_tunnel_koe

Secretaris afdeling Parkstad Limburg

Functieomschrijving
Het bestuur van de afdeling Parkstad Limburg is op enkele hoofdterreinen actief die voor fietsers en de Fietsersbond van belang zijn:

 1. We hebben regelmatig overleg met de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum (deels op ambtelijk en deels op bestuurlijk niveau).
 2. Op meer incidentele basis hebben we contacten met de gemeenten Simpelveld, Nuth, Voerendaal en Onderbanken plus de Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg en het Regionaal Mobiliteitsoverleg.
 3. We onderhouden contacten met de Provincie Limburg over de aanleg van de Buitenring, het beheer en reconstructie van provinciale wegen en het provinciaal fietspaden- en routenetwerk voor zover deze betrekking hebben op het gebied van Parkstad Limburg.
 4. We hebben zo nu en dan eigen activiteiten of nemen deel aan activiteiten in samenwerking met of georganiseerd door andere organisaties.
 5. We vergaderen ± 5 keer per jaar en houden het functioneren van de afdeling als deel van de vereniging Fietsersbond op orde.

Van de secretaris verwachten we tenminste dat je de secretariële werkzaamheden uitvoert of coördineert. Het is ook mogelijk om eerst een periode als gewoon bestuurslid kennis te maken met het bestuur en zijn activiteiten.

Wat we van je vragen

 • Je kunt denken vanuit de fietser
 • Je bent een ‘samenwerker’ die ook goed zelfstandig kan werken.
 • Je werkt zorgvuldig en betrouwbaar, komt afspraken na en bent resultaat gericht.
 • Je communiceert goed (ook schriftelijk).

Tijd

Afhankelijk van taken die je op je neemt, je interesse en ook van wat er op een bepaald moment speelt, minimaal 4 uur per maand.

Wat biedt de Fietsersbond

 • een aardige en zinvolle vorm van vrijwilligerswerk
 • een goede samenwerking in een vriendelijke sfeer
 • vergoeding van reis- en andere onkosten
 • desgewenst uitbreiding van werkzaamheden naar andere activiteiten van het bestuur

Interesse?
Wil je misschien secretaris worden van onze afdeling en wil je daarom meer informatie over deze functie? Neem dan vlot contact op met Harrie Winteraeken, voorzitter en interim-secretaris van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg (parkstadlimburg@fietsersbond.nl).