Fietsen stallen in Utrecht

Links voor vrijwilligers van de Fietsersbond Routeplanner

Handige weetjes en links over de editor en het editen.

1. Editorhandboek
Hierin staat de uitleg over de werking van de editor, de afspraken over welke wegen we wel/niet in tekenen, de definities die we hanteren t.a.v. de kenmerken van wegen, knopen en POI’s, en hoe je contact kunt opnemen met ander vrijwilligers.
Het handboek wordt regelmatig bijgewerkt en aangepast. Wijzigingen in de handleiding worden vermeld in de nieuwsbrief.
ga naar de handleiding

2. Instructiefilmpjes
Bekijk de instructiefilmpjes voor een snel begrip van het werken met de editor:
> Filmpje 1 over de basiswerking van de editor van de routeplanner
> Filmpje 2 over en invoeren en aanpassen van kenmerken van wegen

3. De fietsrouteplanner voor het publiek
Nieuwe invoer van vrijwilligers is in de planner pas vanaf de volgende ochtend 04:00 uur actief en zichtbaar. Voor het onmiddellijk testen van je editwerk is deze planner daarom niet geschikt. Voor dat doel gebruik je de speciale testplanner. Deze kun je oproepen vanuit de editor door te klikken op het fietsje.

4. De editor
De editor is het online programma waarmee vrijwilligers van de fietsrouteplanner het netwerk bouwen en up-to-date houden.
> ga naar de editor

Let op: de editors zijn alleen toegankelijk voor vrijwilligers. Na 3x met onjuiste gegevens inloggen, blokkeert de editor die dag. Probeer de dag erna dan nogmaals. Lukt het weer niet, neem dan contact op met ons.

5. De testplanner
Dit is de planner voor vrijwilligers waarin nieuwe invoer onmiddelijk kan worden getest. Via de normale planner kan dit pas na de volgende ochtend om 04.00 uur. Overigens is alleen het netwerk onmiddelijk actief, het kaartbeeld wordt net als in de planner voor het publiek pas ‘s morgens om 04.00 uur bijgewerkt. Visueel lijkt het dus alsof de testplanner niet direct is bijgewerkt. De testplanner kun je oproepen door in de editor te klikken op het fietsje.

6. De oefeneditor
De editor waarmee nieuwe vrijwilligers kunnen oefenen in het werken met de editor. De acties hebben geen gevolgen voor de publieke fietsrouteplanner. In beeld staat met grote paarse letters: ‘besloten oefeneditor’.
ga naar de oefeneditor

Let op: ook de testeditor is alleen toegankelijk voor vrijwilligers. Na 3x met onjuiste gegevens inloggen, blokkeert de editor die dag. Probeer de dag erna dan nogmaals. Lukt het weer niet, neem dan contact op met ons.

7. De testplanner van de oefeneditor
Planner waarin nieuwe invoer gemaakt in de oefeneditor onmiddellijk kan worden uitgeprobeerd. In de gewone planner en de gewone testplanner worden deze wijzigingen uiteraard niet actief.
Voor deze oefen-testplanner geldt hetzelfde onderscheid tussen netwerk en kaart als bij de normale testplanner: het netwerk wordt wel direct bijgewerkt, maar het kaartbeeld pas de volgende ochtend om 04.00 uur. De oefen-testplanner kun je oproepen door in de oefen-editor te klikken op het fietsje.

8. Veldwerkformulieren
Met deze formulieren kan je op straat gegevens inventariseren. Gebruik per wegvak één formulier. Voor de koppeling van wegvak aan formulier gebruik je het weg ID-nummer. Dit nummer kun je in de editor zichtbaar maken bij ieder wegvak.
download formulieren

Een van onze vrijwilligers heeft een alternatief veldwerkformulier gemaakt dat je ook kunt gebruiken:
> download veldwerkformulier Herman W.  (Word)