School tekening

Inspiratie

Kun je wel wat extra feiten en cijfers gebruiken om de noodzaak voor aanpassingen over te brengen op je collega’s? Of laat je je graag inspireren door wat er in andere regio’s gebeurt? Wij hopen je hier te inspireren!

Een beweegvriendelijke schoolomgeving: wie zijn aan zet?

In ten minste 50 gemeenten wordt gewerkt aan een structurele samenwerking tussen (JOGG-)gemeente, scholen, de JOGG-regisseur en Fietsersbond/Wandelnet om de schoolomgeving beter te maken. Vorig jaar organiseerde dit samenwerkingsverband samen met Kenniscentrum Sport en Bewegen een serie van drie masterclasses over de Beweegvriendelijke Schoolomgeving. Rudolf Huberts en Nanda Timmerman deden mee en brachten de opgedane inzichten en kennis meteen in de praktijk in hun gemeenten. Lees hier het artikel.

Marco te Brömmelstroet over de beweegvriendelijke schoolomgeving

Marco te Brömmelstroet neemt ons mee in zijn aanpak om, in plaats van een geplande K&R zone bij de school van zijn eigen kinderen, een beweegvriendelijke omgeving te maken. Hij schetst het proces, illustreert waarom dat moeizaam gaat en helpt ons aan de hand van een aantal praktijksituaties door een andere bril te kijken en stelt de terechte vraag waarom wij als samenleving überhaupt auto’s faciliteren in de schoolomgeving.

Bron: www.youtube.com

Whitepaper Kenniscentrum Sport en Bewegen

Speel, ren, fiets, skate, zwem, sup en bewandel… de route naar een beweegvriendelijke omgeving

Het doel van deze whitepaper is om beleidsmakers te helpen bij het creëren van een beweegvriendelijke omgeving, om dit onderwerp domein overstijgend op de (gemeentelijke) agenda te krijgen en om collega’s uit andere sectoren sport- en beweeginclusief te laten denken en werken. Deze whitepaper kan ook een startpunt zijn voor alle betrokken professionals die zelf met dit onderwerp aan de slag willen en op zoek zijn naar handvatten of inspirerende voorbeelden.

Download de whitepaper