bakfiets_header

27 november 2021 Ledenraad

Zoals vastgesteld tijdens de Ledenraad van 19 juni jl. houdt de Fietsersbond op zaterdag 27 november 2021 een extra Ledenraad over het Fietsplan 2022 en de Commissie Nieuwe Fietsersbond. Het nieuwe Fietsplan wordt dan aan de leden voorgelegd, en de stand van zaken over de Commissie zal worden gerapporteerd aan de leden.
Dit betekent ook dat vanaf volgend jaar er een ander vergaderschema zal zijn, namelijk een Ledenraad in juni en een Ledenraad in november. De Ledenraad van februari komt daarmee te vervallen.
Deze extra Ledenraad op 27 november a.s. organiseren we digitaal.
Ledenraad19juni2021

Programma

10.00 uur
Opening door plaatsvervangend voorzitter van de Ledenraad Koen Baart en voorzitter van de Fietsersbond Franc Weerwind.

10.15 uur
Vaststellen agenda, goedkeuring notulen 19 juni 2021

10.25 uur 
Bestuurszaken, ontwikkelingen op het landelijk bureau, benoeming Bertie Schonk tot vicevoorzitter

10.35 uur
Fietsplan 2022 en begroting 2022

11.15 uur
Koffiepauze

11.25 uur
Voortgang commissie Nieuwe Fietsersbond

11.40 uur
Grenswijzigingen

11.45 uur
Rondvraag en sluiting

Einde vergadering om 12.00 uur

Vergaderstukken

Je vindt de vergaderstukken online op de pagina Vereniging. Tijdens de vergadering zijn de stukken ook te vinden in de vergaderomgeving.

Aanmelden digitale Ledenraad 27 november

De aanmelding is gesloten.