Discussie verplichting fietshelm voor kinderen

Maandag 11 oktober organiseert TraumaNet AMC een symposium Fietshelmen voor kinderen. Ook een verplichting komt weer in discussie. Naar aanleiding van een ANP-bericht hier vast de redenen waarom de Fietsersbond tegen een verplichting is.

  1. Een fietshelm helpt niet bij een botsing tussen fietser en gemotoriseerd verkeer. Die illusie moeten kinderen, ouders en snelverkeer niet krijgen. Dan zou je een zware integraalhelm, zoals motorrijders op moeten zetten. Het merendeel van de kinderen die met hoofdletsel bij de eerste hulp komen heeft een aanrijding met een auto gehad. Eenzijdige ongevallen hebben vooral lichter hoofdletsel, zoal s hersenschudding, tot gevolg.
  2. De Fietsersbond verwacht dat de verplichte fietshelm het fietsgebruik ontmoedigt, terwijl fietsen juist voor kinderen en jongeren zo’n belangrijke vanzelfsprekende vorm van dagelijkse beweging vormt. Dit is ook heel erg belangrijk voor hun gezondheid, denk aan toename van obesitas en diabetes2 onder jongeren. Fietsen is tevens goed voor hun lenigheid waardoor ze vallen beter op kunnen vangen.
  3. Vergelijking met buitenland loopt mank. Wij investeren hier in veilige fietspaden en fietsroutes en fietslessen. In het buitenland ontbreekt die fietsinfrastructuur meestal en is de fiets vaak ‘speelgoed’.
  4. In bericht genoemde ‘Diverse studies in het buitenland’ kennen wij niet. Wel onderzoek uit Australië. Daar is de fietshelm verplicht. Het aantal fietsers is na die wet fors afgenomen en het aantal ongelukken met hoofdletsel is percentueel niet afgenomen.

    Flickr foto Komimo

– Nieuwsbericht Parool: TraumaNet AMC: ‘Kinderen verplicht een fietshelm’
– Voor meer informatie over het symposium: www.traumanetamc.nl

Categorieën