Fietsverlichting blijft van belang om op te vallen

Vanmorgen kwam in het nieuws dat de politie niet meer met ‘fuiken’ wil gaan controleren op fietsverlichting. De redenen die het Openbaar Ministerie noemt zijn bezuinigingsdruk en de noodzaak om prioriteiten te stellen. Hoewel onduidelijk is of deze plannen echt doorgaan begrijpt de Fietsersbond dat de politie zich voornamelijk gaat richten op de belangrijkste oorzaken van fietsonveiligheid, zoals snelheidsovertredingen of alcohol in het verkeer. Wel willen we fietsers en OM blijven wijzen op het belang van fietsverlichting.

Het OM is tot deze keuze gekomen op basis van een onderzoek door de SWOV. Volgens dat onderzoek is niet wetenschappelijk vast te stellen of fietsen zonder licht onveiliger is dan fietsen met licht. De Fietsersbond vindt toch dat goede fietsverlichting belangrijk is. Goede zichtbaarheid van fietsers zorgt er niet alleen voor dat weggebruikers elkaar sneller zien, het kan ook eenzijdige ongevallen voorkomen doordat de fietsers slecht wegdek of paaltjes (belangrijke oorzaken van ongevallen) op tijd zien en daardoor niet vallen.

Fietsverlichtingsactie

Fietsverlichtingsactie in Utrecht Foto: Maarten Hartman iov Fietsersbond

In Trouw stelt een woordvoerder van het OM dat het denkbaar is dat onverlichte fietsers oplettender zouden fietsen en dus misschien wel minder kans op een ongeval maken. De Fietsersbond twijfelt aan dit argument. Veel onverlichte fietsers zijn jongeren. Zij zijn zich vaak minder bewust van hun omgeving en ook minder oplettend. Tegelijkertijd hebben zij ook niet de ervaring van een automobilist met de onzichtbaarheid van een onverlichte fietser. De kans dat jongeren zich bewust van de risico’s zijn en zich oplettender zullen gedragen bij het onverlicht fietsen, acht de Fietsersbond dan ook niet zo groot.

Overigens blijft de politie wel controleren op fietsverlichting, alleen niet meer met fuiken. Het is de vraag wat het effect hiervan zal zijn. Of de controle met fuiken beter werkt dan incidentele en onverwachte controles is lastig in te schatten. Het feit dat er gecontroleerd blijft worden, zal misschien belangrijker zijn dan de manier waarop.

De Fietsersbond voert zowel de campagne ‘Ik val op’ waarin fietsers worden gestimuleerd om goede verlichting te gebruiken, als de campagne ‘Vriendelijk verkeer’ waarin een vriendelijke omgang in het verkeer gepromoot wordt. 

Categorieën