Persbericht

Overal 30 binnen de bebouwde kom

Meer ruimte en minder verkeersslachtoffers

Project – Tekening 1

De Fietsersbond wil dat in heel Nederland 30 de norm wordt binnen de bebouwde kom. ‘Door de steeds grotere verkeersdrukte staat de veiligheid en het fietsplezier voor fietsers onder druk. Het is tijd voor een volgende stap: 30 is het nieuwe 50’, zegt Saskia Kluit van de Fietsersbond.

In de meeste woonwijken geldt al een maximum snelheid van 30, maar toch is binnen de bebouwde kom 50 nog steeds de norm. Als je de woonwijk verlaat, kom je auto’s tegen die 50 rijden. Dat is veel te hard.
Als auto’s niet harder dan 30 gaan, kunnen ze goed de weg delen met fietsers. En mocht het toch tot een aanrijding komen, dan heb je met 30 als fietser een goede kans om het ongeluk na te vertellen.

Minder slachtoffers
De kans op een ernstig ongeval bij een maximumsnelheid van 30 km/u is maar liefst 3,5 maal lager dan bij 50 km/u. Bij een volledig ‘Duurzaam Veilige’ fietsinfrastructuur zou het aantal verkeersdoden onder fietsers met 100 tot 130 omlaag gebracht kunnen worden, terwijl het aantal ernstig verkeersgewonden met minimaal 3.500 verlaagd zou worden. ‘Duurzaam Veilig’ houdt in dat de verkeersruimte zó wordt ingericht dat ernstige ongevallen worden voorkomen en als tóch een ongeval plaatsvindt de ernst van de afloop beperkt blijft. De Fietsersbond wil ook dat de meeste gemeenten in de huidige 30 km. gebieden die principes van Duurzaam Veilig consequenter gaan toepassen.

Meer ruimte
Een lagere maximum snelheid geeft ook meer ruimte op het fietspad. Brede en snelle fietsen kunnen namelijk veilig de rijbaan op als auto’s niet harder dan 30 gaan. Denk aan speed-pedelecs, cargobikes, racefietsen en e-bikes. Op die manier blijft er op de fietspaden en fietsstroken meer ruimte over voor de ‘gewone fietser’. Bijkomend voordeel van een lagere autosnelheid is dat het kinderen meer mogelijkheden geeft om op jongere leeftijd deel te nemen en te wennen aan het verkeer.

Bovenstaande en andere aspecten zijn in de notitie ‘30 km/u als norm voor een veilig fietsklimaat’ verder uitgewerkt en zijn de gebruikte bronverwijzingen te vinden.

Categorieën

Reacties

 1. Sjef says:

  Sorry, maar dit soort doctrines worden bedacht achter een buro in randstedelijke omgeving en zijn niet meer dan een politiek dogma dat tot absurde en totaal overbodige regels/verboden leidt buiten de “randstad”. In Geleen of Sneek 30km/u rijden i.p.v. max 50km/u…? (Mag ook Driebergen zijn, is dichter bij Utrecht…, en met een bebouwde kom met bijna overal aparte fietspaden.) Nou en? Dit voegt alleen iets toe aan de schijn-fietsveiligheid! En aan de regeldichtheid en daarmee in feite aan de kwetsbaarheid van fietsers in Nederland. Dit soort regels zijn voorbehouden aan het lokale niveau. Zonder handhaving zijn regels/verboden waardeloos en dus hooguit schijnveiligheid.
  Mevrouw @S.Kluit: snelheids verboden (per bord) van 30km/u worden niet/nooit gehandhaafd in Nederland! (en veel andere overtredingen ook niet) En zeker niet, en terecht!, indien er verder geen snelheidsremmende maatregelen gelden (zoals bijna altijd het geval is). De kern is: dit is geen zaak voor nationale maatregelen.

 2. Lomito says:

  Het is heel mooi dat de Fietsersbond streeft naar minder fietsdoden, wie wil dat nu niet? Toch zit de Fietsersbond op een compleet verkeerd spoor als het gaat om mogelijkheden voor verlaging van het aantal fietsdoden.

  Allereerst is er het hardnekkige misvatting dat het fietspad onveiliger geworden is. Dit is aantoonbaar onjuist, het fietspad is juist veiliger geworden dankzij het toenemende gebruik van de fiets. Het aantal fietsdoden per jaar is al 10-15 jaar stabiel op zo’n 190 terwijl het aantal fietskilometers in diezelfde periode met 15% is toegenomen. Het fietsen is dus 15% veiliger geworden!!!

  De volgende misvatting is dat de meeste ongevallen veroorzaakt worden door andere verkeersdeelnemers en dan met name afslaande auto’s. Ook dit is onjuist, van alle fietsongevallen wordt zo’n 65% veroorzaakt door de fietser zelf die tegen stilstaande objecten aanrijdt of gewoon ten val komt. Van de resterende 35% tweezijdige ongevallen zijn fietsers opnieuw zelf voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk door slechte zichtbaarheid (geen verlichting, geen opvallende kleding), slecht verkeersgedrag (door rood rijden, bochten afsnijden, geen voorrang verlenen) en door onoplettendheid (afleiding door GSM/oortjes of omgeving/gezelschap, verminderd reactievermogen door alcohol/drugs).

  Het komt mij dan ook nogal vreemd voor dat de Fietsersbond niet de hand in eigen boezem steekt maar de beschuldigende vinger naar andere verkeersdeelnemers wijst. Het is duidelijk dat fietsers heropgevoed moeten worden om te voorkomen dat ze zichzelf te pletter rijden en daarbij andere verkeersdeelnemers ernstig in gevaar brengen en bovendien de aansprakelijkheid kunnen afwenden op die andere verkeersdeelnemers.

  Zolang dat niet gebeurt kan de Fietsersbond hoog en laag springen maar zal er niemand zijn die nog naar de Fietsersbond luistert. Verder zou ik overheid adviseren de subsidies aan de Fietsersbond te heroverwegen wanneer zij volhardt in de weigering om fietsers aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid in het verkeer.

Discussieer mee op ons forum!

Deelnemers

 • system
 • Sjef
 • Lomito