Ongevallen

Veiliger fietsen voor senioren vraagt investeringen

38809778615_194bc07458_k

In de afgelopen twintig jaar is het aantal verkeersdoden onder automobilisten sterker afgenomen dan het aantal verkeersdoden onder fietsers. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS. Tussen 1999 en 2019 daalde het aantal omgekomen inzittenden van personenauto’s met 60 procent en het aantal omgekomen fietsers met 11 procent. Het aantal 70-plussers dat omkwam met de fiets (inclusief e-bikes) steeg in deze periode echter met 68 procent. De Fietsersbond pleit voor serieuze investeringen om de infrastructuur veiliger te maken voor senioren en om gepaste maatregelen te nemen.

In de afgelopen twintig jaar is Nederland veranderd. Het aantal ouderen is gestegen, het aantal jongeren gedaald. Ook de groep 70-plussers die fietst is enorm gegroeid: 56%. Het gemiddeld aantal fietskilometers per rit van deze groep nam flink toe, mede door de opkomst van de e-bike. Als je de cijfers corrigeert voor deze toename, dan stijgt het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep alsnog met 8%. Dat is teveel.

Oorzaak onduidelijk

Er is niet een eenduidige oorzaak aan te wijzen waardoor de ongelukken met 70-plussers zo’n ernstige afloop kennen. Senioren zijn kwetsbaar in het verkeer. Hun reactiesnelheid neemt af en ze kunnen zichzelf moeilijker opvangen bij een val of een aanrijding dan jongere mensen. Dat betekent dat ongevallen met 70-plussers eerder ernstig aflopen. De ongelukken met dodelijke afloop komen vaker voor op 50 km- en 80 km-wegen. De oorzaak daar kan liggen in slecht onderhoud, drukte, onoverzichtelijke kruisingen of de hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer.

Investeren als oplossing

De oplossing voor dit probleem is duidelijker. Inmiddels ligt er in Nederland een fietsnetwerk van meer dan 150.000 kilometer. Dat vraagt volgens de Fietsersbond om een serieuzere investering in ontwikkeling en onderhoud dan de huidige 50 miljoen euro per jaar die het kabinet nu uittrekt voor de fiets. Ook moeten auto’s in de bebouwde kom langzamer gaan rijden. Bij een snelheid van 30 km per uur is de kans op een dodelijke afloop namelijk aanzienlijk kleiner dan bij 50 km per uur. Verder zijn er diverse mogelijkheden om wegen vriendelijker te maken voor oudere fietsers. Het weghalen van paaltjes, aanpassen van bermen, verharden van bermen en het veiliger maken van oversteekplaatsen door een rustpunt in het midden van de weg te plaatsen zijn enkele voorbeelden.

In de afgelopen twintig jaar zijn er verschillende maatregelen genomen gericht op automobilisten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo werd rijden onder invloed ontmoedigd en werd in 2002 het beginnersrijbewijs ingevoerd. Ook voor fietsers kunnen dergelijke maatregelen bijdragen aan de veiligheid. Zo leren ouderen tijdens de fietslessen van de Fietsersbond beter omgaan met hun elektrische fiets en vragen we aandacht voor de driewielfiets en andere hulpmiddelen om fietsen veiliger te maken voor senioren.

Categorieën