bakfiets_header

Wie is er aansprakelijk bij glad wegdek?

Kun je de gemeente aansprakelijk stellen als jij je arm breekt omdat het fietspad glad is? 

Dat is makkelijker als je je arm breekt omdat een tegel los lag of er een gat in het wegdek zat. De gemeente is er als wegbeheerder namelijk verantwoordelijk voor dat openbare wegen en fietspaden in een goede staat verkeren. Maar bij gladheid ligt het niet aan het wegdek zelf. In zo’n situatie is de gemeente alleen aansprakelijk als blijkt dat zij als wegbeheerder onvoldoende zorg heeft betracht bij het voorkómen of opheffen van de gladheid.

Weerbericht

1. Je moet dan kunnen aantonen dat de gemeente op de hoogte had moeten zijn van de gevaarlijke situatie. Dat valt bij gladheid als gevolg van het weer gelukkig nog wel mee; ook de wegbeheerder wordt geacht naar de weerberichten te luisteren.

Gladheidsbestrijding

2. In de tweede plaats moet je aannemelijk maken dat tussen het ontstaan van de gladheid en de valpartij zoveel tijd is verstreken, dat de gemeente ruim de tijd heeft gehad daartegen iets te doen. Daar zit het probleem, want dan gaat het opeens over vragen als: welke wegen hadden het eerst moeten worden gepekeld en hoeveel geld had de gemeente redelijkerwijs beschikbaar moeten stellen voor de bestrijding van gladheid? Die kwesties liggen op beleidsniveau en daar blijft de burgerlijke rechter het liefst zo ver mogelijk vandaan. In de praktijk kan de gemeente het redelijk bont maken zonder dat ze direct aansprakelijkheid wordt geacht. Om de zaak te winnen, zult je bijvoorbeeld moeten bewijzen dat de gemeente tijd genoeg heeft gehad om alle fietspaden te borstelen. Dat is niet onmogelijk, maar wel bijzonder lastig. Zeker bij beginnende gladheid is het advies: neem maar liever gewoon de rijbaan!

Kijk hier voor een voorbeeld van een aansprakelijkheidsbrief bij gladheid