bakfiets_header

Jaarverslagen

De Fietsersbond legt elk jaar zijn activiteiten vast in een uitgebreid jaarverslag. De jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn hieronder te downloaden.

Meest recente jaarverslag

De teksten in dit jaarverslag zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de Ledenraad van de Fietsersbond, die op 19 juni 2021 bijeenkomt.

pdf ⋅ 4 MB

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Download

Archief